Przeskocz do zawartości głównej

Praca z pochodzeniem i analizą wpływu w sekcji Integracja danych

Nakładanie się różnych źródeł danych z wielu systemów może powodować powstanie skomplikowanej sieci danych. Rozplątanie tej sieci, by się zorientować, co się dzieje, może być trudne. Pochodzenie zapewnia proste przepływy wizualne i widoki tych potoków. Rola pochodzenia danych jest bardzo cenna w operacjach biznesowych i deweloperskich, ponieważ umożliwia zrozumienie, gdzie powstają dane, jak są przekształcane oraz jak docierają do organizacji, jak się w niej przemieszczają i jak z niej wychodzą.

Użytkownicy danych mogą zobaczyć przepływ danych każdego pola — od pierwotnego źródła danych do aplikacji użytkownika końcowego — dla każdego zasobu danych zarządzanego w Qlik Cloud. Zapewnia to szczegółową wiedzę na temat tego, gdzie i jak pozyskiwane oraz tworzone są pola danych. Pochodzenie na poziomie pola pomaga ufać danym i rozumieć je na głębszym poziomie, a także zwiększać efektywność potoku danych.

Qlik Cloud wprowadza wyraźne rozróżnienie między pochodzeniem a analizą wpływu:

Analizowanie pochodzenia w Integracja danych

Pochodzenie pokazuje historię pola lub zestawu danych poprzez aplikacje i przekształcenia aż po pierwotne źródło danych. Pochodzenie odpowiada na pytania takie jak: Skąd pochodzi ten zestaw danych? Jakie jest pierwotne źródło? Jak to zostało obliczone?

Analiza wpływu w Integracja danych

Analiza wpływu pokazuje widok zależności elementu danych — na które zadania danych, zestawy danych lub aplikacje wpłynęłaby bezpośrednio lub pośrednio zmiana wartości lub struktury danego pola. Analiza wpływu odpowiada na pytania takie jak: Gdzie jeszcze jest to używane? Jak intensywnie jest wykorzystywane? Jakie będą konsekwencje, jeśli wprowadzę w tym zmianę?

Do wykresów i widoków pochodzenia oraz analizy wpływu można uzyskać dostęp z kilku punktów wejściowych w potoku danych.

  • Możesz wybrać zadanie w widoku Potok danych projektu danych i uzyskać dostęp do analizy pochodzenia i wpływu. Zapewnia to analizę pochodzenia i wpływu dla każdego zestawu danych w zadaniu danych.

  • Możesz wybrać zestaw danych w widoku Projekt zadania danych i uzyskać dostęp do analizy pochodzenia i wpływu tego zestawu danych.

  • Możesz wybrać kolumnę w zestawie danych i uzyskać dostęp do analizy pochodzenia i wpływu na poziomie pola dla tej kolumny.

WskazówkaInformacje na temat dostępu do analizy pochodzenia i wpływu w Analityka Qlik Cloud zawiera temat Praca z pochodzeniem i analizą wpływu w sekcji Analytics.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!