Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie potoku danych w projekcie danych

Utworzenie potoku danych umożliwia przeprowadzenie integracji wszystkich danych w ramach projektu danych przy użyciu zadań dotyczących danych. Dołączenie powoduje przeniesienie danych ze źródeł danych lokalnych i w chmurze do projektu oraz ich zapisanie w gotowych do wykorzystania zestawach danych. Można też przeprowadzić transformacje i utworzyć tematyczne hurtownie danych, aby wykorzystać wygenerowane i przekształcone zestawy danych. Potok danych może być prosty i liniowy lub złożony — wykorzystujący kilka źródeł danych i generujący wiele danych wyjściowych.

W projekcie danych można wykonać zadania główne. W razie potrzeby można je również połączyć.

 1. Dołącz dane.

  Obejmuje to umieszczenie danych w obszarze tymczasowym, a następnie przechowywanie zestawów danych w hurtowni danych w chmurze. Zadania dotyczące umieszczania i pamięci masowej danych są tworzone w jednym kroku. W razie potrzeby można wykonać umieszczanie i zapisanie przy użyciu osobnych zadań.

  Dołączanie danych

 2. Zarejestruj dane

  Rejestruj dane, które już istnieją na platformie danych, i generuj zestawy danych w formacie zoptymalizowanym pod kątem odczytu. Umożliwia to używanie danych dołączonych przy użyciu innych narzędzi niż Integracja danych Qlik Cloud, na przykład Qlik Replicate.

  Rejestrowanie danych, które już istnieją na platformie danych

 3. Przekształć dołączone dane.

  Tworzenie przeznaczonych do wielokrotnego użytku transformacji danych na poziomie wiersza na podstawie reguł i niestandardowych instrukcji SQL. Spowoduje to utworzenie zadania danych Transformacja.

  Przekształcanie danych

 4. Utwórz data mart, aby wykorzystać zestawy danych. Spowoduje to utworzenie zadania danych Data mart.

  Tworzenie data martów (tematycznych hurtowni danych) i zarządzanie nimi

Projekt danych jest powiązany z platformą danych, która służy jako miejsce docelowe wszystkich danych wyjściowych. Obsługiwane platformy:

 • Google BigQuery

 • Snowflake

 • Microsoft Azure Synapse Analytics

 • Databricks

 • Amazon Redshift

 • Qlik Cloud

  Aby korzystać z tej platformy, należy umieścić dane w zasobniku Amazon S3. Tabele QVD można wygenerować w zarządzanej pamięci masowej Qlik Cloud lub w zarządzanej przez siebie pamięci masowej Amazon S3.

Więcej informacji o połączeniu z platformami danych zawiera temat Łączenie się z platformą danych w chmurze w swoich projektach dotyczących danych

Wszystkie zadania danych zostaną utworzone w tej samej przestrzeni co projekt danych, do którego należą.

Przykład tworzenia projektu danych

W poniższym przykładzie przedstawiono dołączenie danych, ich transformację i utworzenie data martu. Spowoduje to utworzenie prostego liniowego potoku danych, który można rozszerzyć przez dołączenie większej liczby źródeł danych, utworzenie kolejnych transformacji i dodanie wygenerowanych zadań danych do data martu.

Przykład liniowego potoku danych w projekcie danych

 1. Na stronie głównej Integracja danych Qlik Cloud kliknij opcję Dodaj nowy, a następnie Utwórz projekt danych.

  1. Wpisz nazwę i opis projektu danych oraz wybierz przestrzeń, w której ma zostać utworzony projekt danych. Wszystkie zadania danych zostaną utworzone w przestrzeni projektu danych, do którego należą.

  2. Wybierz platformę danych do użycia w projekcie.

  3. Wybierz połączenie danych z hurtownią danych w chmurze, której chcesz użyć w projekcie. Posłuży do umieszczenia plików danych i przechowywania zestawów danych oraz widoków. Jeśli jeszcze nie ma przygotowanego połączenia danych, utwórz je przy użyciu opcji Dodaj połączenie.

   W przypadku wybrania platformy danych Google BigQuery, Databricks lub Microsoft Azure Synapse Analytics musisz też utworzyć połączenie z obszarem tymczasowym.

  4. Jeśli jako platformę danych wybierzesz Qlik Cloud:

   Możesz przechowywać dane w zarządzanej pamięci masowej Qlik lub we własnym zarządzanym zasobniku Amazon S3. Aby korzystać z własnego zasobnika Amazon S3, musisz też wybrać połączenie danych z tym zasobnikiem.

   W obu przypadkach musisz wybrać również połączenie danych z obszarem tymczasowym Amazon S3. Jeśli używasz zasobnika zdefiniowanego w poprzednim kroku, jako obszar tymczasowy musisz wybrać inny folder w tym zasobniku.

  5. Kliknij polecenie Utwórz.

   Zostanie utworzony projekt danych i będzie można utworzyć potok danych przez dodanie zadań danych.

 2. Kliknij opcję Dodaj nowy, a następnie Dołącz dane.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dołączanie danych.

  Spowoduje to utworzenie zadania umieszczania danych i zadania pamięci masowej danych. Aby rozpocząć replikację danych:

 3. Po utworzeniu zadania pamięci masowej danych wróć do projektu danych. Teraz możesz przeprowadzić transformacje na utworzonych zestawach danych.

  Aby utworzyć zadanie danych transformacji na podstawie tego zadania danych pamięci masowej, kliknij ikonę ... obok zadania danych pamięci masowej i wybierz polecenie Przekształć dane. Instrukcję dotyczącą transformacji zawiera temat Przekształcanie danych.

 4. Data mart można utworzyć na podstawie zadania pamięci masowej danych lub zadania danych transformacji.

  Aby utworzyć zadanie danych data mart, kliknij ikonę ... obok zadania danych i wybierz polecenie Utwórz data mart. Instrukcję dotyczącą tworzenia data martu zawiera temat:

  Tworzenie data martów (tematycznych hurtowni danych) i zarządzanie nimi

Po wykonaniu pierwszego pełnego ładowania zapisanych i przekształconych zestawów danych oraz data martów można użyć ich na przykład w aplikacji analitycznej. Więcej informacji o tworzeniu aplikacji analitycznej zawiera temat Tworzenie aplikacji analitycznej przy użyciu zestawów danych wygenerowanych przez Integracja danych Qlik Cloud.

Potok danych można rozszerzyć przez dołączenie kolejnych źródeł danych i połączenie ich w transformacji lub data marcie.

Planowanie zadań danych w projekcie danych

Możesz zaplanować zadania danych do orkiestracji potoku danych. Możesz użyć harmonogramu opartego na czasie lub harmonogramu opartego na zdarzeniach, aby dane spływały potokiem danych w miarę ich dostępności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowania poszczególnych zadań danych, zobacz:

Zmiana widoku projektu danych

Istnieją dwa różne widoki projektu danych. Widoki można przełączać, klikając Widok potoku.

 • Widok potoku pokazuje przepływ danych zadań danych.

  Ilość informacji wyświetlanych dla zadań danych można wybrać, klikając Warstwy. Włącz lub wyłącz następujące informacje:

  • Status

  • Świeżość danych

  • Harmonogram

 • Widok karty pokazuje informacje o zadaniu danych.

  Możesz filtrować według typu zasobu i właściciela.

Eksportowanie i importowanie projektów danych

Projekt danych można wyeksportować do pliku JSON, który zawiera wszystko, co jest potrzebne do zrekonstruowania projektu danych. Wyeksportowany plik JSON można zaimportować do tej samej lub do innej dzierżawy. Można tego użyć na przykład do przenoszenia projektów danych z jednej dzierżawy do innej lub do tworzenia kopii zapasowych projektów danych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Eksportowanie i importowanie projektów danych.

Ustawienia projektu danych

Można ustawić właściwości wspólne projektu oraz wszystkich uwzględnionych zadań danych.

 • Kliknij Ustawienia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ustawienia projektu danych.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!