Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wymagania i ograniczenia systemowe

W tej sekcji opisano wymagania i ograniczenia dotyczące usługi Integracja danych Qlik Cloud.

Najpierw sprawdź wymagania, aby upewnić się, czy masz wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia.

Więcej informacji o przepływie pracy i składnikach systemu zawiera temat Integrowanie danych

Wymagania ogólne dotyczące Integracja danych Qlik Cloud.

 • Dzierżawa w Qlik Cloud z dostępem do Integracja danych Qlik Cloud. Wymaga to jednej z następujących subskrypcji:

  • Integracja danych Qlik Cloud do zarządzania projektami integracji danych.

   Funkcja Integracja danych Qlik Cloud jest dostępna w trzech opcjach subskrypcji: Standard, Premium i Enterprise. Wyższe wersje zapewniają bardziej zaawansowane źródła danych i transformacje. Więcej informacji zawiera temat Opcje subskrypcji Integracja danych Qlik Cloud.

  • Subskrypcja Analityka Qlik Cloud umożliwia dostęp do Integracja danych Qlik Cloud w celu tworzenia plików QVD na platformie danych Qlik Cloud. Plików QVD można używać w aplikacjach analitycznych.

 • Użytkownik musi mieć Uprawnienie profesjonalne lub pełne uprawnienia i rolę Współtwórca usług danych w celu tworzenia i uruchamiania zadań danych oraz zarządzania nimi w Integracja danych Qlik Cloud.

 • Uwaga dotycząca Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentChoć interfejs i narzędzia Integracja danych Qlik Cloud są dostępne w Qlik Cloud Government, ich funkcjonalność bez licencji jest ograniczona do tworzenia potoków danych.
 • Podczas łączenia się ze źródłami danych być może będzie konieczne dodanie bazowych adresów IP Qlik Cloud do listy dozwolonych.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie do listy dozwolonych nazw domen i adresów IP .

 • Więcej informacji o obsługiwanych źródłach danych zawiera temat Łączenie ze źródłami danych w Integracja danych Qlik Cloud.

 • Połączenia projektów danych służą do łączenia z platformami danych w chmurze na potrzeby dostarczania danych i przekazywania transformacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie potoku danych w projekcie danych.

 • W przypadku połączenia ze źródłem danych przy użyciu bramy ruchu danych oprócz sterowników wymaganych do połączenia ze źródłami danych należy też zainstalować sterowniki i otworzyć wymagane porty w celu połączenia z hurtownią danych w chmurze w projekcie danych. Więcej informacji zawiera dokumentacja platformy danych: Łączenie się z platformą danych w chmurze w swoich projektach dotyczących danych.

Wymagania dotyczące przechowywania danych

 • Jeżeli dane zostały umieszczone w zasobniku Amazon S3, można wygenerować tabele QVD w zarządzanej pamięci masowej Qlik Cloud lub w pamięci masowej Amazon S3 zarządzanej przez siebie.

 • Jeżeli dane zostały umieszczone w hurtowni danych w chmurze, takiej jak Snowflake lub Azure Synapse Analytics, można wygenerować tabele w tej samej hurtowni danych w chmurze.

 • Jeżeli dane zostały przesłane ze źródła danych w chmurze do hurtowni danych w chmurze, można wygenerować tabele w tej samej hurtowni danych w chmurze.

Wymagania obszarów tymczasowych

Obszar tymczasowy jest potrzebny do umieszczenia danych w niektórych platformach danych w chmurze:

 • Azure Synapse Analytics

  Potrzebny jest obszar tymczasowy Azure Data Lake Storage.

 • Google BigQuery

  Potrzebny jest obszar tymczasowy Google Cloud Storage.

 • Databricks

  Potrzebny jest obszar tymczasowy w Azure Data Lake Storage, Google Cloud Storage lub Amazon S3.

Wymagania dotyczące generowania tabel QVD

 • Zasobnik Amazon S3 na dane do umieszczenia z dostępem do zapisu z serwera Brama danych — ruch danych i dostępem do odczytu z dzierżawy Qlik Cloud.

  OstrzeżenieSprawdź, czy strefa umieszczania jest bezpieczna. Możesz używać szyfrowania po stronie serwera przy użyciu kluczy zarządzanych przez Amazon S3 lub przez AWS KMS.
 • Jeśli chcesz zachować dane pamięci masowej (QVD) we własnej pamięci zarządzanej, a nie w pamięci zarządzanej Qlik, potrzebujesz zasobnika Amazon S3. Możesz użyć tego samego zasobnika Amazon S3, z którego korzystasz na potrzeby umieszczania danych, ale wymaga to również dostępu do zapisu z dzierżawy Qlik Cloud. Musisz także użyć oddzielnych folderów do przechowywania danych do umieszczania i danych pamięci.

  Jeśli zarządzasz pamięcią masową, nie można używać opcji Utwórz aplikację z danych ani Profil danych w Analytics Hub.

  OstrzeżenieSprawdź, czy zarządzana pamięć masowa jest bezpieczna. Możesz używać szyfrowania po stronie serwera przy użyciu kluczy zarządzanych przez Amazon S3 lub przez AWS KMS.

Ograniczenia

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące korzystania z usługi Integracja danych Qlik Cloud.

Typowe ograniczenia

 • Zmiany w schemacie źródła danych nie są obsługiwane. Jeśli wprowadzisz zmiany w schemacie w źródle danych, musisz utworzyć nowe zasoby danych.

 • Nie można zmienić właściciela zadania danych ani przenieść zadania danych do innego projektu danych.

 • Automatyczne czyszczenie obszaru umieszczania nie jest obsługiwane. Może to wpłynąć negatywnie na wydajność. Zalecamy czyszczenie ręczne.

 • Podczas stosowania zmian w tabelach w zasobie danych pamięci masowej nie ma spójności transakcyjnej między różnymi tabelami w zadaniu.

 • Schemat bazy danych można powiązać tylko z jednym zadaniem dotyczącym danych.

 • Dwa zadania bramy ruchu danych nie powinny zapisywać w tej samej tabeli w obszarze umieszczania. Najlepszą praktyką jest używanie oddzielnego obszaru umieszczania dla każdego zadania bramy ruchu danych.

 • Obsługa zmian nie jest dostępna w przypadku tabel źródłowych, które nie mają klucza podstawowego. Dotyczy to zarówno danych dołączanych, jak i zarejestrowanych.

Ograniczenia podczas generowania tabel QVD

 • Przestrzenie danych zawsze działają ze standardową pojemnością, która ogranicza pojemność zadań danych pamięci masowej. Każda tabela przetwarzana przez zadanie danych pamięci masowej powinna mieć ogólny rozmiar, obejmujący zmiany, który nie przekracza obsługiwanego rozmiaru standardowych aplikacji (w pamięci).

  Więcej informacji na temat pojemności można znaleźć w temacie Rozszerzone aplikacje i dedykowana pojemność.

 • Źródła danych, które są dostępne bez Brama danych — ruch danych, nie są obsługiwane w projektach danych z Qlik Cloud jako platformą danych.

Ograniczenia dotyczące hurtowni danych w chmurze

Ograniczenia ogólne

 • Wszystkie zestawy danych są zapisywane w tym samym schemacie wewnętrznym, a wszystkie widoki są zapisywane w tym samym schemacie zasobu danych w pamięci masowej. Dlatego nie można mieć dwóch zestawów danych o tej samej nazwie w różnych schematach w jednym zadaniu umieszczania danych.

Ograniczenia Snowflake

 • Uwierzytelnianie OAuth nie jest obsługiwane podczas łączenia się z Snowflake.

Ograniczenia Google BigQuery

 • W nazwach kolumn nie można używać spacji.

 • W przypadku zmiany nazwy lub usunięcia kolumn będzie trzeba ponownie utworzyć tabele, a dane zostaną utracone.

 • Dla parametrycznych typów danych zostaną ustawione wartości domyślne:

  • Ciąg znaków

   Długość: 8192

  • Bajty

   Długość: 8192

  • Liczbowa

   Precyzja: 38

   Skala: 9

  • bigDecimal

   Precyzja: 76

   Skala: 38

 • Połączenia danych Google BigQuery są domyślnie konfigurowane z lokalizacją w USA. Jeśli chcesz użyć innej lokalizacji, musisz to ustawić we właściwościach połączenia danych.

  1. Edytuj połączenie danych.

  2. Dodaj właściwość o nazwie lokalizacja w obszarze Zaawansowane.

  3. Ustaw wartość właściwości na lokalizację, której chcesz użyć.

  4. Kliknij przycisk Zapisz.

Ograniczenia Databricks

 • Zmiana nazw tabel i kolumn nie jest obsługiwana. W przypadku synchronizacji po zmianie nazwy dane zostaną utracone.

 • Databricks Obsługiwana jest tylko wersja 10.4.

 • Funkcja Włącz SSL musi być włączona.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!