Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wymagania i ograniczenia systemowe

W tej sekcji opisano wymagania i ograniczenia dotyczące usługi Integracja danych Qlik Cloud.

Najpierw sprawdź wymagania, aby upewnić się, czy masz wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia.

Więcej informacji o przepływie pracy i składnikach systemu zawiera temat Integrowanie danych

Wymagania ogólne dotyczące Integracja danych Qlik Cloud.

 • Dzierżawa w Qlik Cloud z dostępem do Integracja danych Qlik Cloud. Wymaga to jednej z następujących subskrypcji:

  • Integracja danych Qlik Cloud do zarządzania projektami integracji danych.

   Funkcja Integracja danych Qlik Cloud jest dostępna w trzech opcjach subskrypcji: Standard, Premium i Enterprise. Wyższe wersje zapewniają bardziej zaawansowane źródła danych i transformacje. Wszystkie subskrypcje obejmują Qlik Cloud Analytics Standard.

  • Subskrypcja Analityka Qlik Cloud umożliwia dostęp do Integracja danych Qlik Cloud w celu tworzenia plików QVD na platformie danych Qlik Cloud. Plików QVD można używać w aplikacjach analitycznych.

   Więcej informacji można znaleźć w temacie Opcje subskrypcji Analityka Qlik Cloud.

 • Użytkownik musi mieć Uprawnienie profesjonalne lub Full User i rolę Współtwórca usług danych w celu tworzenia i uruchamiania zadań danych oraz zarządzania nimi w Integracja danych Qlik Cloud.

 • Uwaga dotycząca Qlik Cloud GovernmentChoć interfejs i narzędzia Integracja danych Qlik Cloud są dostępne w Qlik Cloud Government, ich funkcjonalność bez licencji jest ograniczona do tworzenia potoków danych.
 • Podczas łączenia się ze źródłami danych być może będzie konieczne dodanie bazowych adresów IP Qlik Cloud do listy dozwolonych.

  Więcej informacji zawiera temat Dodawanie do listy dozwolonych nazw domen i adresów IP.

 • Połączenia służą do łączenia z platformami danych w chmurze na potrzeby dostarczania danych i przekazywania transformacji. Więcej informacji zawiera temat Łączenie się z miejscami docelowymi.

 • Jeżeli używasz Brama danych ruchu danych, sterowniki wymagane do uzyskania dostępu do źródła danych i platformy docelowej muszą być zainstalowane na komputerze, na którym działa Brama danych ruchu danych. Jeśli używasz jednej bramy Brama danych ruchu danych do uzyskiwania dostępu do źródła, a drugiej do uzyskiwania dostępu do miejsca docelowego, zainstaluj sterowniki potrzebne do uzyskania dostępu do miejsca docelowego w docelowej bramie Brama danych ruchu danych oraz sterownik potrzebny do uzyskania dostępu do źródła danych w źródłowej bramie Brama danych ruchu danych.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie Łączenie się z miejscami docelowymi.

Wymagania dotyczące przechowywania danych

 • Jeżeli dane zostały umieszczone w zasobniku Amazon S3, można wygenerować tabele QVD w zarządzanej pamięci masowej Qlik Cloud lub w pamięci masowej Amazon S3 zarządzanej przez siebie.

 • Jeżeli dane zostały umieszczone w hurtowni danych w chmurze, takiej jak Snowflake lub Azure Synapse Analytics, można wygenerować tabele w tej samej hurtowni danych w chmurze.

 • Jeżeli dane zostały przesłane ze źródła danych w chmurze do hurtowni danych w chmurze, można wygenerować tabele w tej samej hurtowni danych w chmurze.

Wymagania obszarów tymczasowych

Do przenoszenia danych do niektórych miejsc docelowych typu hurtownia danych jest potrzebny obszar tymczasowy:

 • Azure Synapse Analytics

  Potrzebny jest obszar tymczasowy Azure Data Lake Storage.

 • Google BigQuery

  Potrzebny jest obszar tymczasowy Google Cloud Storage.

 • Databricks

  Potrzebny jest obszar tymczasowy w Azure Data Lake Storage, Google Cloud Storage lub Amazon S3.

Wymagania dotyczące generowania tabel QVD

 • Zasobnik Amazon S3 na dane do umieszczenia z dostępem do zapisu z serwera Brama danych ruchu danych i dostępem do odczytu z dzierżawy Qlik Cloud.

  OstrzeżenieSprawdź, czy strefa umieszczania jest bezpieczna. Możesz używać szyfrowania po stronie serwera przy użyciu kluczy zarządzanych przez Amazon S3 lub przez AWS KMS.
 • Jeśli chcesz zachować dane pamięci masowej (QVD) we własnej pamięci zarządzanej, a nie w pamięci zarządzanej Qlik, potrzebujesz zasobnika Amazon S3. Możesz użyć tego samego zasobnika Amazon S3, z którego korzystasz na potrzeby umieszczania danych, ale wymaga to również dostępu do zapisu z dzierżawy Qlik Cloud. Musisz także użyć oddzielnych folderów do przechowywania danych do umieszczania i danych pamięci.

  OstrzeżenieSprawdź, czy zarządzana pamięć masowa jest bezpieczna. Możesz używać szyfrowania po stronie serwera przy użyciu kluczy zarządzanych przez Amazon S3 lub przez AWS KMS.

Ograniczenia

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące korzystania z usługi Integracja danych Qlik Cloud.

Typowe ograniczenia

 • Zmiany w schemacie źródła danych nie są obsługiwane. Jeśli wprowadzisz zmiany w schemacie w źródle danych, musisz utworzyć nowe zasoby danych.

 • Nie można zmienić właściciela zadania danych ani przenieść zadania danych do innego projektu.

 • Automatyczne czyszczenie obszaru umieszczania nie jest obsługiwane. Może to wpłynąć negatywnie na wydajność. Zalecamy czyszczenie ręczne.

 • Podczas stosowania zmian w tabelach w zasobie danych pamięci masowej nie ma spójności transakcyjnej między różnymi tabelami w zadaniu.

 • Gdy schemat bazy danych jest powiązany z więcej niż jednym zadaniem danych, każde zadanie danych musi używać unikatowego prefiksu dla tabel i widoków. Prefiks można ustawić w ustawieniach zadania danych.

 • Dwa zadania bramy ruchu danych nie powinny zapisywać w tej samej tabeli w obszarze umieszczania. Najlepszą praktyką jest używanie oddzielnego obszaru umieszczania dla każdego zadania bramy ruchu danych.

 • Obsługa zmian nie jest dostępna w przypadku tabel źródłowych, które nie mają klucza podstawowego. Dotyczy to zarówno danych dołączanych, jak i zarejestrowanych.

Ograniczenia podczas generowania tabel QVD

 • Przestrzenie danych zawsze działają ze standardową pojemnością, która ogranicza pojemność zadań danych pamięci masowej. Każda tabela przetwarzana przez zadanie danych pamięci masowej powinna mieć ogólny rozmiar, obejmujący zmiany, który nie przekracza obsługiwanego rozmiaru standardowych aplikacji (w pamięci).

  Więcej informacji na temat pojemności można znaleźć w temacie Obsługa dużych aplikacji.

Ograniczenia dotyczące hurtowni danych w chmurze

Ograniczenia ogólne

 • Wszystkie zestawy danych są zapisywane w tym samym schemacie wewnętrznym, a wszystkie widoki są zapisywane w tym samym schemacie zasobu danych w pamięci masowej. Dlatego nie można mieć dwóch zestawów danych o tej samej nazwie w różnych schematach w jednym zadaniu umieszczania danych.

Ograniczenia Snowflake

 • Uwierzytelnianie OAuth nie jest obsługiwane podczas łączenia się z Snowflake.

Ograniczenia Google BigQuery

 • W nazwach kolumn nie można używać spacji.

 • W przypadku zmiany nazwy lub usunięcia kolumn będzie trzeba ponownie utworzyć tabele, a dane zostaną utracone.

 • Dla parametrycznych typów danych zostaną ustawione wartości domyślne:

  • Ciąg znaków

   Długość: 8192

  • Bajty

   Długość: 8192

  • Liczbowa

   Precyzja: 38

   Skala: 9

  • bigDecimal

   Precyzja: 76

   Skala: 38

 • Połączenia Google BigQuery są domyślnie konfigurowane z lokalizacją w USA. Jeśli chcesz użyć innej lokalizacji, musisz to ustawić we właściwościach połączenia.

  1. Edytuj połączenie.

  2. Dodaj właściwość o nazwie lokalizacja w obszarze Zaawansowane.

  3. Ustaw wartość właściwości na lokalizację, której chcesz użyć.

  4. Kliknij przycisk Zapisz.

Ograniczenia Databricks

 • Zmiana nazw tabel i kolumn nie jest obsługiwana. W przypadku synchronizacji po zmianie nazwy dane zostaną utracone.

 • Funkcja Włącz SSL musi być włączona.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!