Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Ustawienia projektu danych

W usłudze Integracja danych Qlik Cloud można zmienić ustawienia projektu danych. Właściwości są wspólne dla projektu oraz wszystkich uwzględnionych zadań danych. Niektóre ustawienia są dostępne tylko dla konkretnych platform danych.

 • Kliknij opcję Ustawienia w projekcie danych.

Platforma danych

Można zmienić następujące ustawienia:

 • Połączenie danych

  Połączenie danych na potrzeby projektu danych.

 • Połączenie z obszarem tymczasowym

  Ta opcja jest niedostępna, gdy platformą danych jest Snowflake.

InformacjaNie można zmienić typu platformy projektu danych na — przykład z Snowflake na Google BigQuery.

Metadane

Można ustawić sufiks artefaktów wewnętrznych i domyślne sufiksy tworzonych widoków.

 • Preferencje dotyczące artefaktów wewnętrznych

  W polu Sufiks schematu ustaw sufiks do użycia w przypadku schematów służących do przechowywania artefaktów wewnętrznych.

 • Sufiksy widoków zewnętrznych

  Ustaw domyślne sufiksy widoków tworzonych w zadaniach danych uwzględnionych w projekcie.

Domyślne wartości zadania danych

Można ustawić wartości domyślne zadań danych uwzględnionych w projekcie danych. Wartość można zmienić podczas tworzenia zadania danych.

Można ustawić domyślną bazę danych do tworzenia artefaktów docelowych wszelkiego typu zadań danych.

Domyślne wartości umieszczania

 • Serwer proxy podczas używania bramy Ruch danych

  Możesz wybrać serwer proxy, kiedy brama Ruch danych łączy się z hurtownią danych w chmurze i obszarem przechowywania.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania bramy Ruch danych pod kątem użycia serwera proxy, patrz Ustawianie Qlik Cloud dzierżawcy i serwera proxy.

  • Używaj serwera proxy do łączności z hurtownią danych

   InformacjaDostępne podczas pracy z Snowflake, Google BigQuery i Databricks.
  • Używaj serwera proxy do łączności z pamięcią masową

   InformacjaDostępne podczas pracy z Azure Synapse Analytics, Amazon Redshift i Databricks.

Wartości domyślne pamięci masowej

 • Zastosowano dane historyczne

  Aby łatwo odtworzyć dane w postaci z konkretnego momentu, można zachować dane historyczne zmian. Do wyświetlania danych historycznych służą widoki historii i widoki historii na żywo.

 • Widoki na żywo

  Widoki na żywo pokazują widok dla każdej wybranej tabeli źródłowej, który scala tę tabelę ze zmianami z tabeli zmian. Umożliwia to korzystanie z zapytań z podglądem danych na żywo bez konieczności oczekiwania na kolejny cykl stosowania.

Wartości domyślne transformacji

 • Zastosowano dane historyczne

  Aby łatwo odtworzyć dane w postaci z konkretnego momentu, można zachować dane historyczne zmian. Do wyświetlania danych historycznych służą widoki historii i widoki historii na żywo.

 • Zmaterializowane

  Aby utworzyć tabele do przechowywania przekształconych danych, wybierz opcję Zmaterializowane. Jeśli opcja Zmaterializowane nie jest wybrana, zostanie utworzony widok. W widoku są obliczane transformacje na podstawie źródła — na bieżąco przy każdym jego odczycie.

Wartości domyślne zarejestrowanych danych

Domyślna baza danych

Możesz użyć domyślnej bazy danych projektu danych lub określić inną.

Ustawienia obciążenia przyrostowego

Te ustawienia są dostępne po wybraniu Przyrostowo przy użyciu progu górnego.

 • Tabele zmian

  Jeżeli zmiany są w tej samej tabeli, wybierz opcję Zmiany są w tej samej tabeli.

  Jeśli nie, usuń zaznaczenie opcji Zmiany są w tej samej tabeli i określ wzorzec tabeli zmian.

 • Kolumna progu górnego

  Ustaw nazwę kolumny progu górnego w obszarze Nazwa.

 • Kolumna „Data od”

  Możesz wskazać „Datę od” na podstawie godziny rozpoczęcia lub za pomocą wybranej kolumny.

  Jeżeli wybierzesz Wybrana kolumna „Data od”, musisz zdefiniować Wzór „daty od”.

 • Usunięcia nietrwałe

  Możesz uwzględnić w zmianach usunięcia nietrwałe, wybierając Zmiany obejmują usunięcia nietrwałe i definiując wyrażenie wskazania.

  Wynikiem wyrażenia wskazania powinna być prawda, jeśli zmiana polega na usunięciu nietrwałym.

  Przykład: ${is_deleted} = 1

 • Obraz przed

  Rekordy obrazów sprzed zmian możesz odfiltrować w tabelach zmian, wybierając Obraz przed i definiując wyrażenie wskazania.

  Wynikiem wyrażenia wskazania powinna być prawda, jeśli wiersz zawiera obraz sprzed aktualizacji.

  Przykład: ${header__change_oper} = 'B'

Środowisko uruchomienia

Można zdefiniować wartości domyślne ustawień wydajności środowiska uruchomienia dla zasobów danych uwzględnionych w projekcie danych.

Domyślne wartości umieszczania

 • Możesz ustawić maksymalną liczbę połączeń z bazą danych w Wykonaniu równoległym.

Wartości domyślne pamięci masowej

 • Możesz ustawić domyślne ustawienia planowania na harmonogram oparty na czasie. Będzie to wartość domyślna dla każdego utworzonego zadania pamięci masowej.

 • Jeśli platformą projektu danych jest Snowflake, można ustawić domyślną hurtownię danych.

Wartości domyślne transformacji

 • Możesz wybrać jako domyślne ustawienie planowania harmonogram oparty na czasie lub Po pomyślnym ukończeniu jakiegokolwiek zadania wprowadzania danych. Będzie to wartość domyślna dla każdego utworzonego zadania transformacji.

 • Jeśli platformą projektu danych jest Snowflake, można ustawić domyślną hurtownię danych.

Domyślne wartości data mart

 • Możesz wybrać jako domyślne ustawienie planowania harmonogram oparty na czasie lub Po pomyślnym ukończeniu jakiegokolwiek zadania wprowadzania danych. Będzie to wartość domyślna dla każdego utworzonego zadania data martu.

 • Jeśli platformą projektu danych jest Snowflake, można ustawić domyślną hurtownię danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!