Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Trelliscontainer

U kunt de Trelliscontainer gebruiken om een Trellis-grafiek te tonen op basis van een mastervisualisatie. In de Trellis-grafiek wordt een raster van hetzelfde diagram getoond voor verschillende dimensiewaarden. U kunt de Trellis-grafiek gebruiken om meetcriteria voor verschillende groepen gegevens te vergelijken. De Trelliscontainer is inbegrepen in de Visualization Bundle.

Trellis-grafiek gebaseerd op een staafdiagram met verkoopgegevens, getoond voor verschillende productcategorieën

Een container van een Trellis-grafiek toont diagrammen voor winkelverkopen voor 8 verschillende dimensiewaarden.

Een Trellis-grafiek maken

U kunt een Trellis-grafiek maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent. Het diagram dat u voor verschillende dimensiewaarden wilt herhalen, moet een mastervisualisatie zijn.

 1. Maak het diagram dat u voor verschillende dimensiewaarden wilt herhalen en sla het op als een mastervisualisatie.

  Visualisaties hergebruiken met een mastervisualisatie

 2. Open Aangepaste objecten > Visualization bundle in het bedrijfsmiddelenvenster en sleep een Trellis container-object naar het werkblad.
 3. Selecteer welke mastervisualisatie moet worden getoond in Appearance > Trellis options > Base visualization (Uiterlijk > Trellis-opties > Basisvisualisatie) in het eigenschappenvenster.
 4. Selecteer de dimensie die u wilt gebruiken als eerste rasterdimensie in Data > Dimensions.
 5. Voeg eventueel een tweede rasterdimensie toe om een raster te maken met één dimensie op elke as.

U ziet nu een raster van diagrammen, waarvan elk is gebaseerd op de rasterdimensie die u hebt geselecteerd.

Problemen oplossen

Ik zie geen raster van diagrammen en het volgende bericht wordt weergegeven: Too many dimension values!

Mogelijke oorzaak  

Er zijn meer dimensiewaarden dan het maximaal toegestane aantal diagrammen in het raster.

Voorgestelde actie  

U kunt het maximaal toegestane aantal diagrammen verhogen in Appearance > Trellis options > Maximum number of charts (Uiterlijk > Trellis-opties > Maximum aantal diagrammen).

Het uiterlijk van het diagram wijzigen

U kunt het diagram aanpassen met een of meer functies.

Het aantal kolommen instellen

U kunt het aantal kolommen in het diagramraster instellen met Appearance > Trellis options > Number of columns (Uiterlijk > Trellis-opties > Aantal kolommen).

Het bereik van de y-as van diagrammen instellen

U kunt selecteren welk bereik van de y-as moet worden getoond voor de diagrammen in de Trellis-grafiek met Appearance > Trellis options > Auto range (Uiterlijk > Trellis-opties > Automatisch bereik).

 • Met On (Aan) wordt hetzelfde bereik getoond voor alle diagrammen. Dit is de beste optie als u waarden tussen verschillende diagrammen wilt vergelijken.
 • Met Off (Uit) wordt een optimaal bereik voor elk diagram getoond.

Rand tonen

U kunt een rand tonen voor de Trellis-grafiek met Appearance > Trellis options > Border. U kunt de breedte, kleur en stijl aanpassen. Het is ook mogelijk een aangepaste rand te definiëren.

Diamodus

U kunt de diagrammen in een diamodus tonen in plaats van een raster door Appearance > Trellis options > Slide mode (Uiterlijk > Trellis-opties > Diamodus) in te stellen op On (Aan). In de diamodus wordt steeds één diagram getoond. U kunt bladeren tussen de diagrammen.

Aanbevolen procedures voor het maken van de mastervisualisatie

Hier volgen enkele tips voor het maken van een mastervisualisatie die goed werken in een Trellis-grafiek:

 • Toon de titel in de mastervisualisatie. In de Trellis-grafiek wordt de titel vervangen door de rasterdimensiewaarde van elk diagram.
 • Als u uitdrukkingen gebruikt: maak een label om de set-uitdrukking te verbergen.
 • Als u een combinatiegrafiek gebruikt: gebruik slechts één as en stel de minimum- en maximumwaarden van de y-as in.
 • Als u een boxplot gebruikt: stel de minimum- en maximumwaarden van de y-as in.
 • Als u een spreidingsplot gebruikt: stel de x-as in.
 • Als u een kaart gebruikt: gebruik de geavanceerde modus en stel de kleur en titel van de lagen in.

Geavanceerde modus gebruiken

U kunt de geavanceerde modus gebruiken om aan te geven waar de set-analyse en dimensiewaarden in de mastervisualisatie moeten worden ingevoegd. Activeer deze door Appearance > Trellis options > Advanced mode (Uiterlijk > Trellis-opties > Geavanceerde modus) in te stellen op On (Aan).

U kunt de volgende tijdelijke aanduidingen in formules in de mastervisualisatie gebruiken. Deze worden in de Trellis-grafiek door de desbetreffende waarden vervangen:

Vervangende waarden geavanceerde modus in een Trellis-grafiek
Tijdelijke aanduiding Vervangen door waarde
$(vDim) Dimension Name
$(vDimValue)Dimension Value
$(vDimSet),[Dimension Name]={'Dimension Value'}
$(vDimSetFull){<[Dimension Name]={'Dimension Value'}>}

Beperkingen

Zie Beperkingen voor meer informatie over algemene beperkingen.

Niet-ondersteunde visualisaties

U kunt de volgende visualisaties niet gebruiken in een Trellis-grafiek:

 • Filtervak
 • Histogram

Multi-KPI-visualisaties met ingesloten mastervisualisaties

Het is niet mogelijk om een multi-KPI-diagram met een ingesloten mastervisualisatie te gebruiken.

Selecteren op dimensie

Als u een selectie maakt in een dimensie die wordt gebruikt als een rasterdimensie in de Trellis-grafiek, wordt de selectie niet in de Trellis-grafiek weergegeven.

Voorbeeld:  

U hebt een filtervak met landen en een Trellis-grafiek met land als eerste rasterdimensie. Als u een land selecteert in het filtervak, zal de Trellis-grafiek nog steeds een grafiek voor elk land tonen en de selectie negeren.

Kleur toekennen per mastermetingkleur

Kleuren die worden toegewezen aan mastermetingen in een trelliscontainer worden niet weergegeven tenzij de trelliscontainer in de geavanceerde modus wordt gebruikt.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!