Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

SubField - script- en diagramfunctie

Subfield() wordt gebruikt voor het extraheren van onderdelen van subtekenreeksen van een bovenliggend tekenreeksveld, waarbij de oorspronkelijke recordvelden bestaat uit twee of meer onderdelen met een scheidingsteken ertussen.

De functie Subfield() kan bijvoorbeeld worden gebruikt om voornaam en achternaam te extraheren vanuit een lijst met records die bestaat uit volledige namen, de samenstellende delen van een padnaam of voor het extraheren van gegevens uit tabellen met door komma's gescheiden waarden.

Als u de functie Subfield() gebruikt in een opdracht LOAD terwijl de optionele parameter field_no wordt weggelaten, wordt één complete record gegenereerd voor elke subtekenreeks. Als meerdere velden worden geladen met Subfield(), worden de cartesische producten van alle combinaties gemaakt.

Syntaxis:  

SubField(text, delimiter[, field_no ])

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
text De oorspronkelijke tekenreeks. Dit kan een hard gecodeerde tekst, een variabele, een uitbreiding met dollarteken of een andere uitdrukking zijn.
delimiter Een teken binnen de invoerreeks text die de tekenreeks opsplitst in samenstellende delen.
field_no

Het optionele derde argument is een geheel getal waarmee wordt opgegeven welke van de subtekenreeksen van de bovenliggende tekenreeks text moeten worden geretourneerd. Gebruik de waarde 1 om terug te keren naar de eerste subtekenreeks, 2 om terug te keren naar de tweede subtekenreeks, enzovoorts.

  • Als field_no een positieve waarde is, worden subtekenreeksen van links naar rechts geëxtraheerd.
  • Als field_no een negatieve waarde is, worden subtekenreeksen van rechts naar links geëxtraheerd.
Tip SubField() kan worden gebruikt in plaats van complexe combinaties van functies zoals Len(), Right(), Left(), Mid() en andere tekenreeksfuncties.

Voorbeelden: Script- en diagramuitdrukkingen die gebruikmaken van SubField

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!