Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Mid - script- en diagramfunctie

Mid() retourneert het gedeelte van de invoertekenreeks dat begint op de positie van het teken dat is gedefinieerd door het tweede argument, 'start', en retourneert het aantal tekens dat is gedefinieerd door het derde argument, 'count'. Als 'count' wordt weggelaten, wordt de rest van de invoertekenreeks geretourneerd. Het eerste teken in de invoertekenreeks heeft het nummer 1.

Syntaxis:  

Mid(text, start[, count])

Retourgegevenstypen: tekenreeks

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
text De oorspronkelijke tekenreeks.
start Geheel getal dat de positie definieert van het eerste teken in text dat moet worden opgenomen.
count Definieert de tekenreekslengte van de uitvoertekenreeks. Bij weglating, worden alle tekens opgenomen vanaf de positie die is gedefinieerd door start.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!