Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

SubField - kod ve grafik fonksiyonu

SubField(), orijinal kayıt alanlarının bir ayırıcıyla ayrılmış iki veya daha fazla bölümden oluştuğu bir üst dize alanından alt dize bileşenlerini ayıklamak için kullanılır.

Subfield() fonksiyonu örneğin, tam adlardan oluşan bir kayıt listesinden adı veya soyadı ayıklamak, bir yol adının bileşen parçalarına ayıklamak veya virgülle ayrılmış tablolardan verileri ayıklamak için kullanılabilir.

Subfield() fonksiyonunu bir LOAD deyimi içinde isteğe bağlı field_no parametresini hariç bırakarak kullanırsanız, her bir alt dize için bir tam kayıt üretilir. Subfield() kullanılarak birkaç alan yüklenirse, tüm kombinasyonların Kartezyen çarpımları oluşturulur.

Söz Dizimi:  

SubField(text, delimiter[, field_no ])

Dönüş verileri türü: dize

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize. Bu bir sabit kodlanmış metin, değişken, dolar işareti genişletmesi veya başka bir ifade olabilir.
delimiter Dizeyi bileşen parçalarına ayıran text girişi içindeki bir karakter.
field_no

İsteğe bağlı üçüncü bağımsız değişken, text ana dizesinin hangi alt dizelerinin döndürüleceğini belirten bir tamsayıdır. İlk alt dizeyi döndürmek için 1 değerini, ikinci alt dizeyi döndürmek için 2 değerini kullanın ve bu şekilde devam edin.

  • field_no pozitif bir değerse alt dizeler soldan sağa doğru ayıklanır.
  • field_no negatif bir değerse alt dizeler sağdan sola doğru ayıklanır.
İpucu notu Len(), Right(), Left(), Mid() gibi fonksiyonların ve diğer dize fonksiyonlarının karmaşık kombinasyonlarını kullanmak yerine SubField() kullanılabilir.

Örnekler: SubField kullanan kod ve grafik ifadeleri

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!