Ga naar hoofdinhoud

IsJson - script- en diagramfunctie

IsJson() controleert of een opgegeven string geldige JSON-gegevens (JavaScript Object Notation) bevat. U kunt ook een specifiek JSON-gegevenstype valideren.

Syntaxis:

value IsJson(json [, type])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten
Argument Beschrijving
json Tekenreeks om te testen. Deze kan extra spaties of nieuwe regels bevatten.
type

Optioneel argument dat het JSON-gegevenstype aangeeft dat getest moet worden.

  • 'waarde' (standaard)

  • 'object'

  • 'array'

  • 'tekenreeks'

  • 'getal'

  • 'Booleaanse waarde'

  • 'null'

Zie ook:

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!