Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Concatenate

Concatenate to prefiks ładowania skryptu, który umożliwia dołączenie zestawu danych do tabeli znajdującej się w pamięci. Często używa się go w celu dołączania różnych zestawów danych transakcyjnych do jednej centralnej tabeli faktów lub do budowy wspólnych zestawów danych odniesienia określonego typu, które pochodzą z wielu źródeł. Jego funkcjonalność jest podobna do sposobu działania operatora SQL UNION.

Tabela wyników operacji concatenate będzie zawierała oryginalny zestaw danych z nowymi wierszami danych dołączonymi na końcu. Tabele źródłowa i docelowa mogą zawierać różne pola. Tam, gdzie pola się różnią, tabela wynikowa zostanie rozszerzona w celu zaprezentowania połączonego wyniku wszystkich pól obecnych zarówno w tabeli źródłowej, jak i docelowej.

Składnia:  

Concatenate[ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )

Argumenty
Argument Opis
tablename Nazwa istniejącej tabeli. Wymieniona tabela będzie tabelą docelową operacji Concatenate i wszystkie rekordy załadowanych danych zostaną dodane do tej tabeli. Jeśli parametr tablename nie zostanie użyty, tabela docelowa będzie ostatnią załadowaną tabelą przed tym poleceniem.
loadstatement/selectstatement Argument loadstatement/selectstatement znajdujący się za argumentem tablename zostanie dołączony do określonej tabeli.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Przykład funkcji
PrzykładWynik
Concatenate(Transactions) Load …. ;Dane załadowane w instrukcji LOAD pod przedrostkiem Concatenate zostaną dodane do istniejącej w pamięci tabeli o nazwie Transactions (przy założeniu, że tabela o nazwie Transactions została wcześniej załadowana w skrypcie ładowania).

Przykład 1 – Dołączanie kilku zestawów danych do tabeli docelowej za pomocą przedrostka ładowania Concatenate

Przykład 2 – Dołączanie kilku zestawów danych do tabeli docelowej za pomocą konkatenacji niejawnej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!