Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Knop

U kunt knoppen voor het volgende gebruiken:

 • snelle koppelingen toe te voegen voor eenvoudige selectie en navigatie in uw app

 • gegevens te laden

Wanneer gebruiken

Deze knop is handig als u de app-gebruiker wilt helpen door het volgende ter beschikking te stellen:

 • vooraf gedefinieerde selecties of selectiebesturingselementen.
 • navigatiekoppelingen naar andere werkbladen, presentaties of websites
 • functionaliteit gegevens laden in een app

U kunt gegevens laden in een app waarvan u de eigenaar bent. App-gebruikers hebben de juiste toegangsrechten nodig. Ga voor meer informatie naar Toegangsbeheer ontwerpen (alleen in het Engels).

Voorbeelden van knoppen die in een werkblad gebruikt kunnen worden.

Vier knoppen zoals ze in Qlik Sense worden weergegeven.

Een knop maken

U kunt een knop maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent. Dit laat zien hoe u een knop maakt die een selectie maakt en vervolgens naar een ander werkblad navigeert. Het is ook mogelijk een knop te maken die alleen de actie uitvoert of die navigeert.

 1. Sleep een object voor Button vanuit het bedrijfsmiddelenvenster onder Diagrammen naar het werkblad.
 2. Klik op Add action (Toevoegen) onder Actions (Inhoud) in het eigenschappenvenster.
 3. Selecteer de actie die u wilt gebruiken.

  Voor bepaalde acties moet u details invoeren. Voor de actie Waarden selecteren in een veld bijvoorbeeld, moet u een veld selecteren en welke waarde er moet worden geselecteerd in het veld.

 4. Selecteer welke navigatieoptie wordt gebruikt onder Navigatie. U kunt navigeren naar een ander werkblad, een presentatie of een website.
 5. Stel onder General in het venster Eigenschappen in Label het label van de knop in.

U hebt nu een knop die een gegevensselectie maakt en vervolgens navigeert naar de plaats in de app die u hebt geselecteerd.

De actie instellen

U kunt een of meer acties toevoegen die moeten worden uitgevoerd wanneer er op de knop wordt geklikt. Voor bepaalde acties moet u details invoeren.

De acties worden uitgevoerd in de volgorde zoals ze verschijnen in de lijst in Actions. U kunt de volgorde van een actie wijzigen door die te slepen.

Schakel Evaluatie runtime in of uit of wijzig wanneer de uitdrukkingen van de knop worden geëvalueerd. Als deze instelling is uitgeschakeld, worden de uitdrukkingen van de knop (bijvoorbeeld de waarde-uitdrukking voor een variabele) afzonderlijk van elkaar geëvalueerd. Wanneer de instelling is ingeschakeld, worden de uitdrukkingen voor elke actie geëvalueerd tijdens de runtime van de actie. Hierdoor kunnen uitdrukkingswaarden die in een actie zijn ingesteld, worden overgedragen naar toekomstige acties in de keten.

TipU hoeft geen actie toe te voegen als u alleen wilt dat de knop navigeert.

Gerelateerde video-inhoud

Een actie configureren voor een knop is vergelijkbaar met het instellen van werkbladacties. De belangrijkste verschillen zijn:

 • Werkbladacties worden geconfigureerd onder Acties in het eigenschappenvenster als het werkblad het object in focus is.

 • Knopacties worden geconfigureerd onder Acties en navigatie in het eigenschappenvenster als de knop is geselecteerd.

 • Er zijn enkele verschillen tussen welke acties beschikbaar zijn voor knoppen en werkbladen.

Zie Acties toevoegen aan werkbladen voor video-inhoud waarin de actieconfiguraties voor werkbladen worden getoond.

Bladwijzer toepassen

U kunt de selectie toepassen die is gedefinieerd in een bladwijzer die u kiest.

Alle selecties wissen

U kunt alle selecties in de app wissen. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

Selecties in andere velden wissen

U kunt selecties wissen in alle velden behalve het veld dat u opgeeft. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

Als er geen selecties zijn gemaakt in het opgegeven veld, worden alle waarden in dit veld geselecteerd.

Vooruitgaan in uw selecties

U kunt één stap vooruitgaan in uw selectiegeschiedenis.

Teruggaan in uw selecties

U kunt één stap teruggaan in uw selectiegeschiedenis.

Selecties in veld wissen

U kunt alle selecties in een veld dat u opgeeft, wissen.

Alle selecties vergrendelen

U kunt alle selecties in de app vergrendelen.

Specifiek veld vergrendelen

U kunt selecties vergrendelen in een veld dat u opgeeft.

Alle selecties ontgrendelen

U kunt alle selecties in de app ontgrendelen.

Specifiek veld ontgrendelen

U kunt selecties ontgrendelen in een veld dat u opgeeft.

Alle waarden in een veld selecteren

U kunt alle waarden selecteren in een veld dat u opgeeft. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

Waarden in een veld selecteren

U kunt een lijst met waarden selecteren in een veld dat u opgeeft. De waarden die moeten worden geselecteerd, moeten worden gescheiden met een puntkomma. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

InformatieHet is niet mogelijk om velden van het gegevenstype datum, tijdstempel of geld te gebruiken.
InformatieMet deze knopactie worden geen numerieke waarden geselecteerd die als tekst zijn opgeslagen of geclassificeerd. Om deze reden moet u in plaats daarvan de actie Selecteer waarden die overeenkomen met zoekcriteria gebruiken.

Waarden selecteren die overeenkomen met de zoekcriteria

U kunt alle waarden selecteren die overeenkomen met de zoekresultaten van de zoekcriteria die u hebt opgegeven. U moet de zoekresultaten als een tekenreeks opgeven. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

 • Als u een uitdrukking wilt gebruiken, moet u deze tussen enkele aanhalingstekens plaatsen, bijvoorbeeld, ='=Sum([Sales Amount]) > 200000'.
 • Als u naar een deel van een tekenreeks wilt zoeken, gebruikt u jokertekens (*, ?,^). Als u geen jokertekens gebruikt, worden alleen tekenreeksen geselecteerd die exact overeenkomen.

Alternatieven selecteren

Selecteer alle alternatieve waarden in een veld dat u opgeeft. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

Ga naar cyclische dimensie

Voorwaarts of achterwaarts bladeren door velden in een geselecteerde dimensie.

Beperkingen

Ga naar cyclische dimensie heeft de volgende beperkingen:

 • In Qlik Sense Mobile wordt met Ga naar cyclische dimensie alleen doorlopend door de dimensie gebladerd als de knop zich in een container bevindt.

 • In Qlik Sense Mobile kunnen knoppen met de actie Ga naar cyclische dimensie de dimensie niet in de offline modus doorlopend doorbladeren.

Uitgesloten selecteren

Selecteer alle uitgesloten waarden in een veld dat u opgeeft. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

Mogelijke waarden in een veld selecteren

Selecteer alle mogelijke waarden in een veld dat u opgeeft. U kunt ook vergrendelde selecties overschrijven.

Veldselectie in-/uitschakelen

U kunt de knop instellen dat die schakelt tussen de huidige selectie en een selectie die selecties toevoegt die zijn gespecificeerd door een zoekreeks. U kunt jokertekens gebruiken in de zoekreeks. Als u een lijst met waarden wilt opgeven, moet u de indeling (A|B)gebruiken, waar A en B de te selecteren waarden zijn.

Waarde van variabele instellen

U kunt een waarde toekennen aan een variabele.

Gegevens laden

U kunt load-script uitvoeren om gegevens te laden.

U kunt ook Gedeeltelijke lading selecteren. Ga voor meer informatie naar Gedeeltelijke lading.

Dynamische weergaven vernieuwen

Vernieuwt de weergaven van alle dynamische objecten op het werkblad op basis van de huidige selectie.

Navigatie

U kunt ervoor kiezen naar een ander werkblad, een presentatie of een website te navigeren wanneer op de knop wordt geklikt. U hoeft geen actie op te geven als u een eenvoudige navigatieknop wilt maken. Een knop kan maar één navigatieoptie tegelijkertijd hebben.

InformatieNavigatie wordt niet ondersteund in presentaties.

Ga naar volgende werkblad

Navigeer opeenvolgend naar het volgende werkblad.

Ga naar vorige werkblad

Navigeer opeenvolgend naar het vorige werkblad.

Ga naar laatste werkblad

Navigeer naar het vorige werkblad.

Ga naar eerste werkblad

Navigeer naar het eerste werkblad.

Ga naar werkblad

Navigeer naar een specifiek werkblad en markeer eventueel een specifiek diagram op het werkblad.

Voer onder Werkblad de naam in van het gewenste werkblad of selecteer deze in de lijst. Voer onder Diagram-id de object-id in voor het diagram of selecteer het gewenste diagram in de lijst.

Tip

U kunt de object-id ophalen met behulp van een van de volgende methoden:

 • Voeg /options/developer toe aan uw URL. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het diagram en klik op Pictogram Ontwikkelaar-optiesOntwikkelaar.

 • Bij bepaalde diagramtypen kunt u de diagramfunctie ObjectId gebruiken. Voeg bijvoorbeeld =ObjectId() als een dimensie toe samen met een meting. De diagram-id wordt weergegeven en u kunt deze noteren om later te raadplegen. Zie ObjectId - diagramfunctie voor meer informatie.

Ga naar werkblad gedefinieerd door werkblad-id

Navigeer naar een specifiek werkblad. Voer de werkblad-ID van het gewenste werkblad in. U kunt het ID van een werkblad vinden in de URL van de browser als het werkblad open staat. Het werkblad-ID volgt na /sheet/ gevolgd door /.

Voorbeeld: Werkblad-URL

qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis

De ID van het blad is in dit voorbeeld 7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531.

Ga naar presentatie

Navigeer naar een specifieke presentatie. Voer de naam in van de gewenste presentatie of selecteer deze in de lijst.

Website of e-mail openen

Open een opgegeven website of e-mailclient. Voer de URL in waarnaar u wilt navigeren. U kunt desgewenst In zelfde venster openen selecteren om de website of e-mailclient in hetzelfde venster te openen.

On-demand apps genereren

Maakt een on-demand app op basis van de huidige selectie. U moet een navigatielink voor de on-demand app selecteren (zie Een On-demand-app bouwen). De status van de app wordt weergegeven nadat de app is gemaakt.

Vormgeving van de knop

Er zijn een aantal stijlopties beschikbaar onder Uiterlijk in het eigenschappenvenster.

Klik op Stijlen onder Uiterlijk > Presentatie om de stijl van het diagram verder aan te passen. Het stijldeelvenster bevat verschillende secties onder de tabbladen Algemeen en Diagram.

U kunt uw stijlen resetten door te klikken op naast elke sectie. Als u klikt op Alles opnieuw instellen worden de stijlen in zowel Algemeen als Diagram opnieuw ingesteld.

Raadpleeg Aangepaste stijl toepassen op een visualisatie voor algemene informatie over het stijlen van een afzonderlijke visualisatie.

Een pictogram toevoegen

U kunt een pictogram toevoegen aan de knop onder UiterlijkPictogram. Kies uit een aantal vooraf ingestelde opties.

De tekst aanpassen

U kunt de tekst voor de titel, subtitel en voetnoot instellen onder Uiterlijk > Algemeen. Als u deze elementen wilt verbergen, schakelt u de instelling Titels weergeven uit.

U kunt ook de tekst voor de knop Label instellen.

U kunt de stijl van de tekst bepalen die in het diagram verschijnt.

 1. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 2. Stel op het tabblad Algemeen het lettertype, de nadrukstijl, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Titel

  • Ondertitel

  • Voetnoot

 3. Stel op het tabblad Diagram de teksteigenschappen in voor de knop Label. Stel het lettertype, de nadrukstijl, de tekstuitlijning, de lettergrootte en de kleur in.

  U kunt ook kiezen uit een aantal opties voor tekstlay-out voor dit label onder Lay-outgedrag. De volgende opties zijn beschikbaar:

  • Responsief: u kunt de lettergrootte van het Label aanpassen, met aanvullende aanpassingen voor tekstgrootte die worden toegepast op de knopgrootte en tekstlengte. Aanpassingen worden aangebracht zodat alle tekstinhoud in de knop past.

  • Vloeiend: u kunt de lettergrootte van het Label aanpassen, met aanvullende aanpassingen voor tekstgrootte die worden toegepast op alleen de knopgrootte. Dit opnieuw schalen van de tekst is onafhankelijk van de tekstlengte. Als de tekst te lang is, wordt aan het einde een ellips ingevoegd.

  • Vast: u kunt de lettergrootte van het Label aanpassen in pixels. Als de tekst te lang is, wordt aan het einde een ellips ingevoegd.

De achtergrond aanpassen

U kunt de algemene achtergrond aanpassen, evenals de achtergrond van de knop zelf. De achtergrond van beide kan worden ingesteld met een kleur en afbeelding. Achtergrondopties kunnen worden geconfigureerd door UiterlijkPresentatie uit te vouwen in het eigenschappenvenster en vervolgens te klikken op Stijlen.

De algemene achtergrond instellen

De algemene achtergrond van de knop bevat het titelgebied en het diagram zelf, dat gedeeltelijk bedekt kan zijn door de knop zelf.

 1. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 2. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 3. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster kunt u een achtergrondkleur (enkele kleur of expressie) selecteren en de achtergrond instellen op een afbeelding uit uw mediabibliotheek.

  Als u een achtergrondkleur gebruikt, kunt u de schuifregelaar gebruiken om de mate van transparantie van de achtergrond aan te passen.

  Wanneer u een achtergrondafbeelding gebruikt, kunt u de afbeeldingsgrootte en -positie aanpassen.

De achtergrond van de knop instellen

De achtergrond van de knop omvat het gedeelte waar de gebruiker op kan klikken om de handeling uit te voeren.

 1. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 2. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 3. Op het tabblad Diagram van het stijlvenster kunt u een achtergrondkleur (enkele kleur of expressie) selecteren en de achtergrond instellen op een afbeelding uit uw mediabibliotheek.

  Wanneer u een achtergrondafbeelding gebruikt, kunt u de afbeeldingsgrootte en -positie aanpassen.

De rand wijzigen van het interactieve gedeelte van de knop

U kunt de rand aanpassen van het onderdeel van de knop waarmee een gebruiker de bedoelde actie uitvoert.

 1. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 2. Op het tabblad Diagram, onder Rand zet u de rand Aan om deze weer te geven op de knop.

 3. Pas de randomtrek en -breedte aan.

 4. Stel de kleur van de rand in, een enkele kleur of met een expressie.

De rand en schaduw aanpassen van het volledige object

U kunt de rand en schaduw aanpassen van het gehele object waarin de knop zich bevindt. U kunt tevens de rand aanpassen van de knop waarop geklikt kan worden.

 1. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 2. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 3. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster, onder Rand, wijzigt u de omvang van de Omtrek om de randlijnen rondom het diagram te vergroten of te verkleinen.

 4. Selecteer een kleur voor de rand.

 5. Wijzig de Hoekstraal om de ronding van de rand in te stellen.

 6. Onder Schaduw op het tabblad Algemeen selecteert u de omvang en de kleur van de schaduw. Selecteer Geen om de schaduw te verwijderen.

Inschakelen en uitschakelen van de knop

U kunt een berekeningsvoorwaarde instellen om het diagram mogelijk te maken onder Diagram inschakelen. Als de voorwaarde wordt geëvalueerd als 0, is de knop uitgeschakeld.

Een Button for navigation converteren naar een Dashboard bundle

U kunt een bestaand Button for navigation-besturingselement naar een knop converteren. Voor converteren gelden enkele beperkingen.

 • De navigatieoptie om naar bewerkingsmodus te schakelen (Switch to edit mode), wordt niet ondersteund.
 • De actie om een waarde te selecteren en het veld vervolgens te vergrendelen (Select a value and lock field), wordt niet ondersteund. Deze wordt naar twee opvolgende acties geconverteerd, Waarden in een veld selecteren en Een specifiek veld vergrendelen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!