Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

NoConcatenate

NoConcatenate öneki, aksi takdirde otomatik olarak birleştirilecek olan, birbiriyle alan kümelere sahip yüklenmiş iki tablonun iki ayrı dahili tablo olarak işlenmesini zorlar.

Söz Dizimi:  

NoConcatenate( loadstatement | selectstatement ) 

Varsayılan olarak, komut dosyasına daha önce yüklenmiş olan bir tabloyla tam olarak aynı sayıda alan ve eşleşen alan adları içeren bir tablo yüklenirse Qlik Sense bu iki tabloyu otomatik olarak birleştirir. İkinci tablo farklı adlandırılmış olsa bile bu işlem gerçekleşir.

Öte yandan ikinci tablonun LOAD deyiminden veya SELECT deyiminden önce NoConcatenate komut dosyası ön eki eklendiyse, bu iki tablo birbirinden ayrı yüklenir.

NoConcatenate için tipik bir kullanım örneği, tablonun geçici bir kopyasını oluşturup orijinal tablonun bir kopyasını korurken oluşturduğunuz o kopyada bazı geçici dönüştürmeler yapmanızın gerektiği durumlardır. NoConcatenate, söz konusu kopyayı oluşturabilmenizi ve bu kopyanın kaynak tabloya örtük olarak geri eklenmemesini sağlar.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Fonksiyon örneği
ÖrnekSonuç

Source: LOAD A,B from file1.csv;

CopyOfSource: NoConcatenate LOAD A,B resident Source;

Hesaplama olarak A ve B içeren bir tablo yüklenir. NoConcatenate değişkeni kullanılarak aynı alanları içeren ikinci bir tablo ayrıca yüklenir.

Örnek 1 – Örtük birleştirme

Örnek 2 – Kullanım örneği senaryosu

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!