Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Afhandeling van NULL-waarden

Wanneer geen gegevens kunnen worden geproduceerd voor een bepaald veld als resultaat van een databasequery en/of een samenvoeging van tabellen met de opdracht join, is het resultaat meestal een NULL-waarde.

In de QlikView-logica wordt het volgende als echte NULL-waarden behandeld:

  • NULL-waarden die door een ODBC-verbinding worden geretourneerd

  • NULL-waarden als resultaat van een gedwongen aaneenschakeling·van tabellen in het load-script

  • NULL-waarden als resultaat van een samenvoeging in het load-script

  • NULL-waarden als resultaat van het genereren van veldwaardecombinaties voor weergave in een tabel

InformatieIn het algemeen kunnen deze NULL-waarden niet worden gebruikt voor associaties en selecties, behalve als de opdracht NullAsValue wordt gebruikt.

Tekstbestanden kunnen per definitie geen NULL-waarden bevatten.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com