Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

NULL-värdeshantering

Om inga data kan produceras för ett visst fält till följd av en databasfråga och/eller länkningar mellan tabeller, resulterar detta vanligen ett NULL-värde.

Logiken i QlikView behandlar följande som äkta NULL-värden:

  • NULL värden som returneras från en ODBC-koppling

  • NULL-värden som skapas till följd av en tvingad konkatenering av tabeller i laddningsskriptet

  • NULL-värden som skapas till följd av en länkning i laddningsskriptet

  • NULL-värden som skapas till följd av en generering av fältvärdeskombinationer som ska visas i en tabell.

Anteckning om informationVanligtvis är det omöjligt att använda dessa NULL-värden för associationer och urval, förutom när satsen NullAsValue används.

Textfiler kan per definition inte innehålla NULL-värden.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com