Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevensstructuren begrijpen

Opdrachten voor het laden van gegevens

Gegevens worden geladen met LOAD- of SELECT-opdrachten. Met elk van deze opdrachten wordt een interne tabel gegenereerd. Een tabel kan altijd worden gezien als een lijst van iets, waarbij elke record (rij) een nieuwe instantie van het objecttype is en elk veld (elke kolom) een specifiek kenmerk of een eigenschap van het object.

Regels

De volgende regels zijn van toepassing bij het laden van gegevens in QlikView:

  • QlikView maakt geen onderscheid tussen tabellen die zijn gegenereerd via een LOAD- of via een SELECT-opdracht. Dit betekent dat als er meerdere tabellen worden geladen, het niet uitmaakt of dit met LOAD- of SELECT-opdrachten of beide is gebeurd.
  • De volgorde van de velden in de opdracht of in de oorspronkelijke tabel in de database is willekeurig in de QlikView-logica.
  • Met veldnamen worden in het verdere proces velden aangeduid en associaties gemaakt. Deze zijn hoofdlettergevoelig, waardoor het vaak noodzakelijk is de naam van velden in het script te wijzigen.

Uitvoering van het script

Voor een typische LOAD- of SELECT-opdracht ziet de volgorde van de gebeurtenissen er in grote lijnen als volgt uit:

  1. Evaluatie van uitdrukkingen
  2. Naam van velden wijzigen met as
  3. Naam van velden wijzigen met alias
  4. Kwalificatie van veldnamen
  5. Toewijzing van gegevens als veldnamen overeenkomen
  6. Opslaan van gegevens in een interne tabel

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com