Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevens laden uit een eerder geladen tabel

U kunt het predicaat Resident in een LOAD-opdracht gebruiken om gegevens van een eerder geladen tabel te laden. Dit is handig als u berekeningen wilt uitvoeren met gegevens die geladen zijn met een SELECT-opdracht waarbij u geen QlikView-functies kunt gebruiken, zoals datum of het afhandelen van numerieke waarden.

Voorbeeld:  

In dit voorbeeld wordt de datuminterpretatie uitgevoerd in de Resident-load, omdat het niet in de initiële Crosstable LOAD kan worden gedaan.

PreBudget: Crosstable (Month, Amount, 1) LOAD Account, Jan, Feb, Mar, … From Budget; Budget: Noconcatenate LOAD Account, Month(Date#(Month,'MMM')) as Month, Amount Resident PreBudget; Drop Table PreBudget;
TipResident wordt vaak gebruikt in gevallen waarin gebruikers een tijdelijke tabel willen gebruiken voor berekeningen of filteren. Als u het doel van de tijdelijke tabel hebt bereikt, moet de tabel worden gewist met de Drop table-opdracht.

Resident of voorafgaande LOAD?

In de meeste gevallen kan hetzelfde resultaat worden verkregen met een voorafgaande LOAD-opdracht, dat wil zeggen, een LOAD-opdracht die laadt uit de onderstaande LOAD- of SELECT-opdracht, zonder dat er een bronkwalificatie is opgegeven zoals From of Resident, zoals u normaal gesproken zou doen. Een voorafgaande LOAD is in het algemeen een snellere optie, maar er zijn gevallen waarin u een ResidentLOAD moet gebruiken:

  • Als u de clausule Order_by wilt gebruiken voor het sorteren van de records voordat de LOAD-opdracht wordt verwerkt.
  • Als u een van de volgende prefixen wilt gebruiken, waarbij een voorafgaande LOAD niet wordt ondersteund:
    • Crosstable
    • Join
    • Intervalmatch

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com