Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Obsługa wartości NULL

Jeśli w rezultacie zapytania w bazie danych lub połączenia między tabelami nie można wygenerować danych dla określonego pola, wynikiem jest z reguły wartość NULL.

Następujące wartości są w logice aplikacji QlikView traktowane jako prawdziwe wartości NULL:

  • wartości NULL zwrócone z połączenia ODBC;

  • wartości NULL utworzone w wyniku wymuszonej konkatenacji tabel w skrypcie ładowania;

  • wartości NULL utworzone w wyniku sprzężenia wykonanego w skrypcie ładowania;

  • wartości NULL utworzone w wyniku wygenerowania kombinacji wartości pól na potrzeby wyświetlania w oknie tabeli.

InformacjaZasadniczo nie można używać tych wartości NULL na potrzeby asocjacji i selekcji — wyjątkiem jest zastosowanie instrukcji NullAsValue.

Pliki tekstowe z definicji nie mogą zawierać wartości NULL.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com