Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Richtlijnen voor gegevens en velden

Er gelden bepaalde conventies en beperkingen waarvan u zich bewust moet zijn bij het werken met QlikView. Voorbeelden: de bovengrens van gegevenstabellen en velden, alsmede het maximale aantal geladen gegevens in QlikView.

Richtlijnen voor hoeveelheid geladen gegevens

De hoeveelheid gegevens die kan worden geladen in QlikView wordt hoofdzakelijk beperkt door de hoeveelheid primair geheugen van de computer.

Bovengrenzen voor gegevenstabellen en velden

Houd er bij het bouwen van zeer grote documenten rekening mee dat een QlikView-document niet meer dan 2.147.483.648 distinctieve waarden in één veld kan hebben.

Het aantal velden en gegevenstabellen alsmede het aantal tabelcellen en tabelrijen dat kan worden geladen, wordt uitsluitend beperkt door het beschikbare RAM.

Aanbevolen grens voor secties van het load-script

Het aanbevolen maximale aantal tekens voor gebruik per sectie in het load-script bedraagt 50.000 tekens.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com