Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevens uit bestanden laden

QlikView kan gegevens uit bestanden lezen die een tabel weergeven en waarin de velden zijn gescheiden door scheidingstekens als komma's, tabs of puntkomma's. Andere mogelijke bestandsindelingen zijn DIF (Data Interchange Format), FIX (vaste recordlengte), HTML-tabellen, Excel, XML en systeemeigen QVD en QVX-bestanden. In de meeste gevallen bevinden de veldnamen zich op de eerste regel van het bestand.

Bestanden worden geladen met behulp van de load-opdracht in het script.

In plaats van dat u de opdrachten handmatig in de scripteditor typt, kunt u de wizard Tabelbestanden gebruiken om de opdrachten automatisch te genereren.

In load-opdrachten kan de volledige set scriptuitdrukkingen worden gebruikt.

Als u gegevens vanuit een ander QlikView-document wilt lezen, kunt u een binaire opdracht gebruiken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com