Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

VBScript-functies aanroepen vanuit het script

VBScript- of JScript-functies die in de macromodule van een QlikView-document zijn gedefinieerd, kunnen vanuit het script worden aangeroepen. Als een functieaanroep niet als standaard scriptfunctie wordt herkend, wordt gecontroleerd of het een zelfgemaakte functie betreft. U hebt dus alle vrijheid om uw eigen functies te maken. Bij zelfgemaakte macrofuncties duurt de uitvoering echter iets langer dan bij standaardfuncties.

rem *************************************************

rem ***THIS IS VBSCRIPT CODE FROM THE MODULE********* rem**************************************************

rem *************************************************

rem ********* Global variables ********************

dim flag

rem *******functions accessible from script *********

rem ************ wrap for input box ******************

function VBin(prompt)

VBin=inputbox(prompt)

end function

 

rem ************ clear global flag ******************

function VBclearFlag()

flag=0

end function

rem ********* test if reference has passed ***********

function VBrelPos(Ref, Current)

if Ref=Current then

VBRelPos="Reference"

flag=1

elseif flag=0 then

VBRelPos="Before "&Ref&" in table"

else

VBRelPos="After "&Ref&" in table"

end if

end function

// **************************************************

// *************THIS IS THE SCRIPT *****************

// *************************************************

 

let MaxPop=VBin('Max population in millions :');

// Ask limit

 

let RefCountry=VBin('Reference country :');

// Ask ref.

 

let dummy=VBclearFlag(); // Clears the global flag

 

Load

Country,recno(),

Capital,

"Area(km.sq)",

"Population(mio)",

VBrelPos('$(RefCountry)',Country)

as RelativePos

from country1.csv

(ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels)

where "Population(mio)" <= $(MaxPop);

Doorgifte van parameters

De volgende regels zijn van toepassing op de doorgifte van parameters tussen het load-script en het VBScript:

  • Voor ontbrekende parameters wordt NULL (leeg) doorgegeven.
  • Als de uitdrukking een geldig getal oplevert, wordt het getal doorgegeven. Anders, als de uitdrukking een geldige tekenreeks oplevert, wordt de tekenreeks doorgegeven, anders wordt de NULL (leeg) doorgegeven.
  • NULL (leeg) wordt doorgegeven als VT_EMPTY.
  • Geretourneerde waarden worden op de gebruikelijke wijze verwerkt.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com