Ga naar hoofdinhoud

PoissonInv - script- en diagramfunctie

PoissonInv() retourneert het omgekeerde van de gecumuleerde waarschijnlijkheid van de poisson-verdeling.

Syntaxis:  

PoissonInv(prob, mean)

Retourgegevenstypen: getal

Argumenten
Argument Beschrijving
prob Een waarschijnlijkheid die is verbonden met de poisson-waarschijnlijkheidsverdeling. Dit moet een waarde zijn tussen 0 en 1.
mean Een positief getal dat de gemiddelde uitkomst definieert.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie PoissonDIST:
If prob = PoissonDist(value, mean), then PoissonInv(prob, mean) = value

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com