Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

ChiDist - script- en grafiekfunctie

ChiDist() retourneert de eenzijdige waarschijnlijkheid van de chi2-verdeling. De chi2-verdeling is verbonden met een chi2 t-test.

Syntaxis:  

ChiDist(value, degrees_freedom)

Retourgegevenstypen: getal

Argumenten:  

Argumenten voor CHIDIST
Argument Beschrijving
value De waarde waarvan u de verdeling wilt bepalen. De waarde mag niet negatief zijn.
degrees_freedom Een positief geheel getal waarmee het aantal vrijheidsgraden wordt aangegeven.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie ChiInv:
If prob = ChiDist(value,df), then ChiInv(prob, df) = value

Beperkingen:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
CHIDIST( 8, 15) Retourneert 0.9238

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com