Ga naar hoofdinhoud

BinomDist - script- en diagramfunctie

BinomDist() retourneert de gecumuleerde waarschijnlijkheid van de binomiale verdeling.

Syntaxis:  

BinomDist(value, trials, trial_probability)

Retourgegevenstypen: getal

Argumenten
Argument Beschrijving
value De waarde waarvan u de verdeling wilt bepalen. De waarde moet een geheel getal zijn dat niet kleiner is dan 0 en niet groter is dan het aantal proeven.
trials Een positief getal dat het aantal proeven weergeeft.
trial_probability De kans op succes voor elke proef. Dit is altijd een getal tussen 0 en 1.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie BinomInv:
If prob = BinomDIST(value, trials, trial_probability), then BinomInv(prob, trials, trial_probability) = value

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com