Ga naar hoofdinhoud

BetaDist - script- en diagramfunctie

BetaDist() retourneert de gecumuleerde waarschijnlijkheid van de bèta-verdeling.

Syntaxis:  

BetaDist(value, alpha, beta)

Retourgegevenstypen: getal

Argumenten
Argument Beschrijving
value De waarde waarvan u de verdeling wilt bepalen. De waarde moet tussen 0 en 1 liggen.
alpha Een positief getal definieert de eerste vormparameter. Het is de exponent van de toevalsvariabele.
beta Een positief getal definieert de tweede vormparameter. Dit is de exponent die de vorm van de verdeling bepaalt.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie BetaInv:
If prob = BetaDist(value, alpha, beta), then BetaInv(prob, alpha, beta) = value

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com