Ga naar hoofdinhoud

Timestamp - script- en grafiekfunctie

TimeStamp() maakt een uitdrukking op als een datum- en tijdwaarde in de notatie voor tijdsstempels die in de systeemvariabelen in het load-script of in het besturingssysteem is ingesteld, tenzij een opmaakreeks is opgegeven.

Syntaxis:  

Timestamp(number[, format])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

Timestamp argumenten
Argument Beschrijving
number Het getal dat moet worden opgemaakt.
format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende tekenreeks voor de tijdsstempel moet worden opgemaakt. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de korte datumnotatie, tijdnotatie en decimaal scheidingsteken die zijn ingesteld in het besturingssysteem.

Voorbeelden:  

In de onderstaande voorbeelden worden de volgende standaardinstellingen verondersteld:

  • Instelling voor TimeStampFormat 1: YY-MM-DD hh:mm:ss
  • Instelling voor TimeStampFormat 2: M/D/YY hh:mm:ss

Voorbeeld 1:  

Timestamp( A )
waarbij A=35648,375

Resultaten voorbeeld 1
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks:

97-08-06 09:00:00

8/6/97 09:00:00

Getal:

35648.375

35648.375

Voorbeeld 2:  

Timestamp( A,'YYYY-MM-DD hh.mm')
waarbij A=35648

Resultaten voorbeeld 2
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks:

1997-08-06 00.00

1997-08-06 00.00

Getal:

35648

35648

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com