Ga naar hoofdinhoud

Date - script- en grafiekfunctie

Date() maakt een uitdrukking op als een datum met de opmaak die in de systeemvariabelen in het load-script, in het besturingssysteem of in een opmaakreeks is ingesteld, indien opgegeven.

Syntaxis:  

Date(number[, format])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

Argumenten voor Date
Argument Beschrijving
number Het getal dat moet worden opgemaakt.
format Tekenreeks waarmee de notatie van de resulterende tekenreeks wordt beschreven. Als geen opmaakcode is opgegeven, wordt de datumnotatie die is ingesteld in het besturingssysteem gebruikt.

Voorbeelden:  

In de onderstaande voorbeelden worden de volgende standaardinstellingen verondersteld:

  • Datuminstelling 1: YY-MM-DD
  • Datuminstelling 2: M/D/YY

Voorbeeld 1:  

Date( A )

waarbij A=35648

Resultaten voorbeeld 1
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks: 97-08-06 8/6/97
Getal: 35648 35648

Voorbeeld 2:  

Date( A, 'YY.MM.DD' )

waarbij A=35648

Resultaten voorbeeld 2
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks: 97.08.06 97.08.06
Getal: 35648 35648

Voorbeeld 3:  

Date( A, 'DD.MM.YYYY' )

waarbij A=35648.375

Resultaten voorbeeld 3
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks: 06.08.1997 06.08.1997
Getal: 35648.375 35648.375

Voorbeeld 4:  

Date( A, 'YY.MM.DD' )

waarbij A=8/6/97

Resultaten voorbeeld 4
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks: NULL (niets) 97.08.06
Getal: NULL 35648

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com