Ga naar hoofdinhoud

Num - script- en grafiekfunctie

Num() maakt een getal op, dat betekent dat de numerieke waarde van de invoer wordt omgezet om tekst weer te geven met behulp van de opmaak die in de tweede parameter is opgegeven. Als de tweede parameter is weggelaten, wordt de verzameling voor het scheidingsteken van tientallen en duizendtallen in het load-script voor gegevens gebruikt. Aangepaste symbolen voor decimaalteken en scheidingstal voor duizendtallen zijn optionele parameters.

Syntaxis:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Retourgegevenstypen: dual

De Num-functie retourneert een dubbele waarde met zowel de tekenreeks als de numerieke waarde. De functie neemt de numerieke waarde van de invoeruitdrukking en genereert een tekenreeks dat het getal vertegenwoordigt.

Argumenten:   

Num argumenten
Argument Beschrijving
number

Het getal dat moet worden opgemaakt.

format

Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende tijdreeks moet worden opgemaakt. Als de tekenreeks wordt weggelaten, wordt de verzameling voor het scheidingsteken van tientallen en duizendtallen in het load-script voor gegevens gebruikt.

dec_sep

Tekenreeks die het scheidingsteken voor decimalen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor DecimalSep die is ingesteld in het load-script voor gegevens.

thou_sep

Tekenreeks die het scheidingsteken voor duizendtallen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor ThousandSep die is ingesteld in het load-script voor gegevens.

Voorbeeld:  

De volgende tabel toont de resultaten als het veld A gelijk is aan 35648.312.

Resultaten
A Resultaat
Num(A) 35648.312 (afhankelijk van de omgevingsvariabelen in het script)
Num(A, '0.0', '.') 35648.3
Num(A, '0,00', ',') 35648,31
Num(A, '#,##0.0', '.', ',') 35,648.3
Num(A, '# ##0', ',', ' ') 35 648

Voorbeeld:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer dit uit.

Bouw vervolgens een strakke tabel met Field1en Field2 als dimensies.

Sheet1:

let result= Num( pi( ), '0,00' );

Load * inline

[Field1; Field2

9; 8,2

1; $(result)

](delimiter is ';');

 

Field1 bevat de waarden 1 en 9.

Field2 bevat de waarden 3,14 en 8,2.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com