Przeskocz do zawartości głównej

Linie odniesienia

Okno dialogowe Linie odniesienia może się nieco różnić wyglądem w zależności od rodzaju wykresu. Linia odniesienia to linia przecinająca obszar kreślenia, wychodząca z określonego punktu na jednej osi lub obu osiach. Może służyć na przykład do zaznaczania na wykresie określonego poziomu lub percentyli wartości danych. Linia odniesienia jest rysowana tylko wtedy, gdy mieści się w bieżącym zakresie osi, z której wychodzi.

Właściwości linii odniesienia
Właściwość Opis
Etykieta Wprowadź etykietę umieszczaną obok linii odniesienia. Wartością domyślną jest samo wyrażenie. Etykieta może być zdefiniowana jako wyrażenie obliczane.
Pokaż etykietę na wykresie Włącz tę opcję, jeśli etykieta ma być wyświetlana obok linii odniesienia.
Lokalizacja

Określa oś, z której ma wychodzić linia odniesienia:
Ciągłe X
Linia odniesienia wychodzi z osi X. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wykres ma ciągłą oś X.
Główna oś Y
Linia odniesienia wychodzi z głównej osi Y (osi lewej lub dolnej).
Pomocnicza oś Y
Linia odniesienia wychodzi z pomocniczej osi Y (osi prawej lub górnej).

Definicja Określa wartość, przy której ma zostać narysowana linia odniesienia. Wartością może być albo ustalony Percentyl danych bieżącego wykresu (wprowadź w polu edycji wartość od 1 do 100), albo dowolne Wyrażenie liczbowe.
Formatowanie linii Określa układ linii odniesienia:
Grubość
Określa grubość linii odniesienia. Wartość może zostać określona w mm, cm, calach (", cal), pikselach (px, pxl, piksel), punktach (pt, pts, punkt) lub jednostkach docunit (du, docunit).
Kolor
Określa kolor linii odniesienia.
Styl
Określa styl linii odniesienia, która może być na przykład ciągła, kreskowana lub kropkowana.
Pokaż Określa warunek wyświetlania linii odniesienia.
Zawsze
Linia odniesienia będzie zawsze wyświetlana.
Warunkowe
Linia odniesienia będzie wyświetlana lub ukryta w zależności od wyniku wyrażenia warunkowego obliczanego przed każdym narysowaniem wykresu. Linia odniesienia będzie widoczna tylko wtedy, gdy wyrażenie zwraca wartość true.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com