Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Qlik Cloud geçiş araçlarını kurma

Qlik Cloud geçiş araçları, Qlik Cloud uygulamasına geçişinizi planlamanıza ve gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Qlik Cloud geçiş araçlarını indirin ve yükleyin.

Araç setinde bulunanlar:

 • Qlik Sense Öğesinden SaaS'a Geçiş Uygulaması - Geçişinizin sıralaması ve izlenmesini yönetmek için kullanılan Qlik Sense uygulaması.

 • QlikView Öğesinden SaaS'a Geçiş Uygulaması - Geçişinizin sıralaması ve izlenmesini yönetmek için kullanılan QlikView uygulaması. QlikView Yönetim Gösterge Paneli Kullanarak.

 • Geçiş çalışma sayfası—Kullanıcılar, roller, güvenlik kuralları, lisanslar, alanlar ve diğerlerinin listelerini toplamak için bu Microsoft Excel çalışma sayfası kullanılır.

 • Geçiş komut dosyalarıQlik Cloud geçişi için süreç içinde kullanılır.

Uyarı notu

Bu Araçlar, kuruluşunuzun Qlik Sense Enterprise SaaS'a olası geçişi ile ilgili genel rehberlik sağlar. Araçlar tarafından sağlanan bilgiler genel kılavuzlardır ve kuruluşunuzun ihtiyaçları için Qlik Sense Enterprise SaaS'a geçiş yollarının değerlendirilmesi ek durum tespiti gerektirecektir.

Araçlar tarafından sağlanan öneriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Qlik tarafından iş gereksinimlerinize ve tercihlerinize en uygun gerçek Qlik Sense Enterprise SaaS dağıtımına ilişkin bir garanti veya beyanı temsil etmez. Öneriler, Müşteri tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır ve Müşteri tarafından sağlanan bilgilerdeki herhangi bir yanlışlık veya değişiklik, önemli ölçüde farklı değerlendirmelere ve sonuçlara neden olabilir. ESR Araçlarının kullanım sonuçları ile Qlik'in standart Dokümantasyonu arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Qlik'in standart Dokümantasyonunun şartları geçerli olacaktır.

Revizyon geçmişi

Aşağıdaki tablo Qlik Cloud geçiş araçlarındaki değişiklikleri özetler.

Tarih Notlar
10 Mayıs 2022

İlk Yayınlanma

12 Temmuz 2022

Geçiş Uygulaması Güncellendi

Yeni geçiş komut dosyaları

20 Ekim 2022 Hata gidermeleri
7 Mart 2023 Geçiş çalışma sayfası, kullanıcı rollerindeki değişiklikleri destekleyecek şekilde güncellendi
29 Haziran 2023

QlikView geçişi için araçlar eklendi.

Geçiş Uygulaması Güncellendi

Yeni geçiş komut dosyaları

Aşağıdaki görselde geçişin gerçekleştirilmesi ile geçiş araçlarının, kullanıcıları ve varlıkları buluta taşımanıza nasıl yardımcı olduğu gösterilmektedir. Qlik Sense Client-Managed uygulamasınını verileri ve Qlik Cloud uygulamasının meta verileri geçiş uygulamasına çekilir. Geçiş veri tabloları bir CSV dosyasına kaydedilir ve qlik-cli komut dosyaları kullanılarak Qlik Cloud içine aktarılır. Daha sonra geçiş uygulaması, geçiş durumunu yansıtmak için yeniden yüklenir. Bu süreç temel olarak geçirilecek tüm öğeler için aynıdır.

Qlik Sense Client-Managed lle Qlik Cloud arasında veri geçişi yordamı
Geçiş uygulaması istemci tarafından yönetilen dağıtımınıza ve bulut dağıtımınıza bağlanır.

Geçiş komut dosyaları

Geçiş uygulamasını kullanarak .csv meta veri dosyalarını indirin. Komut dosyaları, itemci tarafından yönetilen varlıkları buluta içeri aktarmak için çalıştırılır. Daha fazla bilgi edinmek için Geçiş komut dosyalarını kullanma bölümüne bakın.

Bilgi notuKomut dosyalarını çalıştırabilmek için komut dosyalarının bulunduğu klasöre göz atmanız gerekir. Aralarında bağımlılıklar olduğundan komut dosyalarının sırayla çalıştırılması gerekir.

Geçiş hazırlığı

Aşağıdaki maddeler, geçişinizi kolaylaştırır ve önerilen bir çalışma yordamı sağlar.

 • Konu: Qlik Cloud uygulamasına geçişinizi planlama. Başarılı bir geçiş için değerlendirme ve hazırlık şarttır.

 • Qlik Cloud geçiş araçları — Şunları içieren zip dosyası:

  • Qlik Cloud Geçiş Uygulaması, geçişinizin sıralaması ve izlenmesini yönetmek için kullanılır.
  • Geçiş Çalışma Sayfası: Excel dosyası. Kullanıcılar, roller, güvenlik kuralları, lisanslar, alanlar ve diğerlerinin listelerini toplamak için bu çalışma sayfasını kullanın.
  • Qlik Sense Client-Managed ile Qlik Cloud arasında öğeleri geçirmek için geçiş komut dosyaları.
 • qlik-cli Komut satırı arayüzü (CLI), Qlik Geliştirici'de mevcuttur: qlik-cli

Değerlendirme ve planlamanın ardından, şunları yapın:

 1. Geçiş uygulamasını ayarlama: SaaS Migration 1.x.qvf uygulamasını Qlik Management Console içine aktarın (QMC), REST Bağlayıcısı ayarların, komut dosyasını değiştirin ve uygulamayı yeniden yükleyin.

 2. Kiracınızın kimliğine bakın. Bunu kullanıcı profilinizdeki Qlik Cloud menüsünde, Hakkında altında bulabilirsiniz.

 3. Geçiş komut dosyalarını yapılandırın.

 4. Uygulamalar ve veri bağlantılarına etiketler oluşturup uygulayın.

Geçiş uygulamasını kurma

Bu bölümde geçiş uygulamasının nasıl içe aktarılacağı, bir API anahtarı oluşturulup REST bağlantısı kurulacağı ve uygulamadaki yükleme komut dosyasının nasıl değiştirileceği açıklanmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için Geçiş uygulamasını ayarlama bölümüne bakın.

 

Geçiş uygulamasını içe aktarma

Aşağıdakileri yapın:

 1. QMC içinde Uygulamalar'ı açın.

 2. İçe Aktar'a tıklayın.

 3. İndirdiğiniz SaaSMigration 1.x.qvf uygulamasına gidin.

 4. İçe Aktar'a tıklayın.

Uygulama artık hub içinde kullanılabilir.

REST bağlantısını ayarlama

Bilgi notuBir API anahtarı oluşturmak için Geliştirici rolüne sahip olmanız gerekir. Roller kiracınızın Yönetim Konsolu öğesinde atanır.

Bulut kiracınızda API anahtarını oluşturarak başlayın.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Bulut kiracınızın Yönetim Konsolu öğesinde API anahtarlarını açın.

 2. Yeni oluştur'a tıklayın.

 3. Yeni anahtar oluştur'a tıklayın.

 4. Anahtar için açıklama girin ve anahtarın sona erme tarihini ayarlayın.

 5. Oluştur'a tıklayın.

 6. API anahtarını kopyalayın ve güvenli şekilde saklayın.

Sonraki adım Qlik Sense Enterprise on Windows içinde REST Bağlayıcısı yapılandırmaktır.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Qlik Sense Enterprise on Windows içinde, yeni bir veri bağlantısı oluşturun ve veri kaynağı olarak REST'i seçin.

  Bilgi notuBaşka bir değer belirtilmemişse varsayılan değerleri tutun.
 2. URL'yi aşağıdaki biçimde girin: https://<tenant>.<region>.qlikcloud.com/api/v1/items.

 3. Ek istek parametreleri > Sorgu başlıkları bölümünde, Ad alanına Yetkilendirme ve Değer alanına, daha önce oluşturduğunuz API anahtarının arkadına "Taşıyıcı" yazın. API anahtarınız ve "Taşıyıcı" arasındaki boşluğa dikkat edin.

 4. Sayfalandırma > Sayfalandırma türü bölümünde, Sonraki URL'yi seçin ve "Sonraki url" yolu için, root/links/next/href girin.

 5. Bir bağlantı adı girin, örnek: REST for Qlik Cloud.

 6. Oluştur'a tıklayın.

Komut dosyasını değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Qlik Sense hub'ında, SaaSMigration 1.x.qvf uygulamasını açın.

  Uygulamaya genel bakış gösterilir.

 2. Veri yükleme düzenleyicisi'ni açın.

 3. ** yapılandırma ** bölümünü açın.

 4. Set vu_tenant_fqdn satırında, kiracınızın tam olarak uygun etki alanı adını girin.

  Örnek: Set vu_tenant_fqdn = 'my_tenant.eu.qlikcloud.com';

 5. Set vu_rest_connection_SaaS satırında, Qlik Cloud kiracınız için REST bağlantısının adını girin.

  Örnek: Set vu_rest_connection_SaaS = 'MyRESTConnection for SaaS';

 6. SET vu_central_node_host_name satırında, merkezi düğüm ana bilgisayar adını veya makine adını girin.

  Örnek 1: SET vu_central_node_host_name = 'sense-central-node'

  Örnek 2: SET vu_central_node_host_name = 'my-central-node.domain.com'

 7. Sanal ara sunucunuzun bir öne eki varsa bunu SET vu_virtual_proxy_prefix = ''; satırında girmelisiniz
  Örnek: SET vu_virtual_proxy_prefix = 'my-virtual-proxy-prefix';

Komut dosyası değişiklikliği örneği

qlik-cli ayarlama ve geçiş komut dosyalarını yapılandırma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Qlik Sense SaaS için bir komut satırı arabirimi olan, Windows için Qlik-CLI'yi yükleyin. Komut satırı aracılığıyla, tüm genel API'lere erişim sağlayarak komut dosyası oluşturmayı, yeni ve eski iş akışlarını otomatikleştirmeyi kolaylaştırır.

 2. qlik.exe dosyasının Windows yürütme yolunda olduğundan emin olun. qlik-cli'yi nasıl yüklediğinize bağlı olarak, qlik.exe varsayılan olarak Windows path yolunda olmayabilir.

 3. Qlik Cloud öğesine bağlantıyı yapılandırma, bkz. Başlangıç.

 4. Qlik Sense Client-Managed uygulamasına bir bağlantı yapılandırın; bkz. Qlik Sense: JWT kimlik doğrulaması nasıl kurulur.

 5. 0_globals.ps1 dosyasını düzenleyerek aşağıdakiler için bağlam adlarını ayarlayın:

  • $QlikSaaSContext

  • $tenantid

   TenantID değeriniz Kullanıcı Profiliniz > Hakkında altındadır.

  • $MIGRATIONFROM = "Qlik Sense"

  0_globals.ps1 için bağlam adı yapılandırma

  PowerShell'de bağlam adı yapılandırması
Bilgi notuAralarında bağımlılıklar olduğundan komut dosyalarının 1'den 7'ye sırayla çalıştırın Örneğin, 2_setspaces.ps1 komut dosyası, 1_setusers.ps1 komut dosyasının bir sonucu olarak kullanıcıların zaten sistemde olduğunu varsayar.
İpucu notuDaha fazla bilgi edinmek için Qlik CLI'yi ayarlama ve yapılandırma bölümüne bakın.

Etiket oluşturma ve uygulama

Uygulamaları ve veri bağlantılarını değerlendirdikten sonra etkiliyor olabilecek kişilere İçerik Yöneticisi hakları sağlamak iyi bir fikirdir.

 1. QMC, Etiketler bölümünde Qlik Sense Client-Managed için aşağıdaki etiketleri oluşturun:

  • Con Status - 05 Selected

  • Con Status - 10 Configured

  • Con Status - 20 Tested

  • Con Status - 30 Completed

  • Con Status - 99 Not Required

  • Con Type Data Files

  • Con Type Data Gateway - Data Access

  • Con Type Native Connector

  • App - 05 Migrated via Multi-Cloud

  • App - 05 URL Link to Qlik Sense Windows

  • App - 10 Selected for Migration Review

  • App - 20 Migration Remediation Needed

  • App - 30 Ready to Migrate

  • App - 40 Migration Complete

  • App - 99 Will Not Migrate

 2. Uygulamaları ve veri bağlantılarını değerlendirerek etiketleri buna göre uygulayın.

 3. QMC Uygulamalar bölümünde, aynı etikete sahip olacak uygulamaları seçin.

 4. Düzenle'ye tıklayın ve uygun etiketi seçin.

Aynı anda birkaç farklı uygulama türüyle yinelemeli olarak çalışın ve SaaS Geçiş uygulaması içindeki Uygulama SaaS Geçiş Durumu sayfasında geçiş ilerlemesini gözden geçirin, bkz. Uygulamaları geçirme.

Daha fazla bilgi

Visit the discussion forum at community.qlik.com

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!