Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Problemen oplossen: visualisaties maken

In deze sectie worden problemen beschreven die kunnen optreden bij het maken van visualisaties in Qlik Sense.

Ik kan de velden in het bedrijfsmiddelenvenster niet vinden

Ik kan Diagrammen en Masteritems vinden in het bedrijfsmiddelenvenster, maar Velden niet.

Mogelijke oorzaak  

U werkt met een gepubliceerde app. Bepaalde inhoud is niet beschikbaar in het bedrijfsmiddelenvenster in een gepubliceerde app.

Mijn grafiek is niet correct gesorteerd

Ik heb mijn grafiek ingesteld op automatisch sorteren in de dimensie, maar de resultaten zijn niet correct gesorteerd.

Mogelijke oorzaak  

De dimensie is een uitdrukking met een resultaat dat een ander gegevenstype heeft dan de gebruikte gegevensvelden in de uitdrukking.

Voorgestelde actie  

Verander het sorteren van de dimensie naar Aangepast en selecteer een sorteeroptie die overeenkomt met het resultaat van de uitdrukking. Als uw uitdrukking bijvoorbeeld twee velden in een tekenreeks gebruikt, zoals Month(salesDate)&'/'&Day(salesdate), selecteert u dit om alfabetisch te sorteren.

Ga voor meer informatie naar De sortering wijzigen van een visualisatie.

Mijn kalendermetingen tonen onjuiste samenvoegingen in de visualisaties

Wanneer ik mijn kalendermetingen in visualisaties gebruik, zie ik onjuiste samenvoegresultaten. Dit kan gaan om kalendermetingen van identieke velden en samenvoegingen. Ze kunnen echter verschillende tijdreeksen met identieke totalen weergeven.

Mogelijke oorzaak  

De tabel met het samengevoegde veld is niet gekoppeld aan de tabel met het datumveld, waardoor juiste samenvoeging van het veld door de geselecteerde tijdreeksen wordt voorkomen.

Voorgestelde actie  

U kunt een koppeling maken tussen de tabel met het samengevoegde veld en de tabel met het datumveld. Als er geen koppeling mogelijk is, voegt u in Gegevensbeheer een tabel toe met een datumveld dat een koppeling heeft naar de tabel met het samengevoegde veld.

Ga voor meer informatie naar Gegevenskoppelingen beheren.

Er zijn geen te selecteren tijdreeksen in Kalendermetingen maken

Als ik een datumveld heb geselecteerd in het dialoogvenster Kalendermetingen maken om te proberen kalendermetingen te maken, zijn er geen tijdreeksen die ik kan selecteren in het dialoogvenster Kalendermetingen maken.

Mogelijke oorzaak  

Het geselecteerde datumveld beschikt niet over de juiste tijdvlaggen om te werken met kalendermetingen. Als u geen geldige datumvelden hebt, kunt u geen kalendermetingen maken. Als u minimaal een geldig datumveld hebt, zijn alle datumvelden beschikbaar in Datumveld. Alleen de datumvelden met de juiste ingestelde vlaggen in autoCalendar kunnen echter de selectie van tijdreeksen uit de vervolgkeuzelijst mogelijk maken.

Voorgestelde actie  

Gebruik een datumveld dat autoCalendar gebruikt. De datumvelden in de sectie Veld van het venster Bedrijfsmiddelen geven de kalender weer. Hierop kan worden geklikt, als u niet zeker weet welke kalender is gekoppeld aan uw datumveld.

Mijn geselecteerde datumveld voor kalendermetingen gebruikt niet de juiste kalender

Ik heb handmatig tijdvlaggen toegevoegd aan twee kalenders. Mijn tijdvlaggen hebben dezelfde namen als die in autoCalendar, Ze zijn daardoor beiden geschikt om te worden gebruikt met de kalendermetingen. Slechts één van mijn kalenders heeft echter dezelfde definitie voor de tijdvlaggen als autoCalendar. Ik heb een datumveld gekoppeld aan beide kalenders. Wanneer ik probeer kalendermetingen te maken die dat datumveld gebruiken, wordt de kalender met de juiste namen maar met andere definities dan autoCalendar gebruikt.

Mogelijke oorzaak  

Er zijn gevallen waarin een datumveld is gekoppeld aan meerdere kalenders en elke kalender heeft hierin de juiste ingestelde tijdvlaggen. Hierbij gebruikt kalender metingen de eerste gekwalificeerde kalenders gedefinieerd in uw load-script voor gegevens.

Voorgestelde actie  

Beweeg de scriptsectie met de kalender die u wilt gebruiken met de kalendermetingen voor andere gekwalificeerde kalenders in uw load-script voor gegevens.

Ga voor meer informatie naar De scriptcode organiseren.

Ik kan een variabele niet bewerken

Ik kan een variabele die in het variabelendialoogvenster staat niet bewerken.

Mogelijke oorzaak  

De variabele is gedefinieerd in het script.

Voorgestelde actie  

Bewerk de variabele in het script met de editor voor laden van gegevens of verwijder de variabele uit het script met de editor voor laden van gegevens, zodat de variabele bewerkbaar wordt vanuit het variabelendialoogvenster.

Ga voor meer informatie naar Een variabele bewerken en Het load-script voor gegevens bewerken.

InformatieU kunt variabelen niet herbenoemen.

De locaties in mijn locatieveld worden niet goed op de kaart geplaatst.

Wanneer ik een locatieveld aan een laag op mijn kaart toevoeg, worden de locaties niet op de juiste plekken weergegeven.

Mogelijke oorzaak  

De kaart heeft onvoldoende context om de positie van de locaties in uw veld te bepalen. Dit kan zich voordoen wanneer een locatie in het veld dezelfde naam heeft als een aantal andere mogelijke locaties op de kaart.

Voorgestelde actie  

Stel Zoekbereik voor locatie in uw laag in op Aangepast en voer aanvullende informatie in. U kunt het locatieveld ook kwalificeren door middel van een uitdrukking die aanvullende velden met relevante geografische gegevens bevat. Als uw locatieveld plaatsen bevatte en u de velden Country en State had, kunt u [City]&','&[State]&','&[Country] gebruiken.

Er wordt geen kaart weergegeven

Ik gebruik Qlik Geoanalytics-server, de achtergrondkaart wordt niet weergegeven.

Mogelijke oorzaak  

Uw browser heeft geen toegang tot qlikcloud.com of uw firewallinstellingen of proxies verhinderen het gebruik van JavaScript van qlikcloud.com. .

Voorgestelde actie  

Ga naar de statuspagina van uw browser.

Als uw browser geen toegang heeft tot qlikcloud.com, neem dan contact op met uw systeembeheerder voor hulp.

Als de pagina "ok" afdrukt, heeft uw browser toegang tot qlikcloud.com. Zorg ervoor dat JavaScript van qlikcloud.com is toegestaan.

Doe het volgende:

  • Voeg https://*.qlikcloud.com toe als een vertrouwde site. (aanbevolen)
  • Schakel JavaScript van niet-vertrouwde sites in. (niet aanbevolen)

Foutmelding: De gegevens bevatten ongeldige geometrieën die niet op de kaart kunnen worden getoond. Controleer uw gegevens op fouten en probeer het opnieuw.

Ik heb geovormen vanuit een KML-bestand in Qlik Sense geladen. Wanneer ik probeer het veld aan mijn kaart toe te voegen, wordt een foutmelding weergegeven dat mijn gegevens ongeldige geometrieën bevatten die niet op de kaart kunnen worden weergegeven.

Mogelijke oorzaak  

Uw geometrieën bevatten een fout die voorkomt dat Qlik Sense deze op de kaart kan weergeven, of uw geometriegegevens hebben een ongeldige indeling.

Voorgestelde actie  

Controleer uw geometriegegevens op fouten en probeer het opnieuw.

Foutmelding: De volgende locaties zijn niet gevonden: <locations>. Controleer de waarden in uw gegevens en probeer het opnieuw.

Ik heb mijn locatieveld aan mijn kaart toegevoegd en er wordt een foutmelding weergegeven dat de locaties in het locatieveld niet kunnen worden gevonden.

Mogelijke oorzaak  

Qlik Sense kan de locatie niet vinden. De naam bevat mogelijk een spelfout of de locatie is niet beschikbaar in de Qlik Sense-locatiedatabase.

Voorgestelde actie  

Controleer de waarden in uw gegevens op fouten en probeer het veld opnieuw toe te voegen. Als een locatie niet kan worden gevonden, kunt u deze ook handmatig toevoegen met coördinaten voor punten of geovormen voor gebieden.

Foutmelding: De volgende locaties zijn niet gelokaliseerd: <locations>. Controleer de waarden in uw gegevens en probeer het opnieuw.

Ik heb een locatieveld aan mijn laag toegevoegd en er wordt een foutmelding weergegeven dat bepaalde locaties in mijn locatieveld niet kunnen worden gevonden.

Mogelijke oorzaak  

Qlik Sense kan de locatie niet vinden. De naam bevat mogelijk een spelfout of de locatie is niet beschikbaar in de Qlik Sense-locatiedatabase.

Voorgestelde actie  

Controleer de waarden in uw gegevens op fouten en probeer het veld opnieuw toe te voegen. Als een locatie niet kan worden gevonden, kunt u deze ook handmatig toevoegen met coördinaten voor punten of geovormen voor gebieden.

Foutmelding: De volgende locaties hadden meerdere resultaten: <locations>. Stel een aangepast zoekniveau in om aan te geven welke locaties moeten worden weergegeven.

Ik heb een locatieveld aan mijn laag toegevoegd en er wordt een foutmelding weergegeven dat voor bepaalde locaties in mijn veld meerdere mogelijke resultaten op de kaart zijn.

Mogelijke oorzaak  

Een of meer locaties in uw locatieveld zijn dubbelzinnig en hiervoor bestaan meerdere mogelijke locaties op de kaart.

Voorgestelde actie  

Stel Zoekbereik voor locatie in uw laag in op Aangepast en voer aanvullende informatie in. U kunt het locatieveld ook kwalificeren door middel van een uitdrukking die aanvullende velden met relevante geografische gegevens bevat. Als uw locatieveld plaatsen bevatte, kunt u bijvoorbeeld de volgende uitdrukking gebruiken: [City]&','&[County]&','&[State].

Foutmelding: Sommige lijnen kunnen niet worden weergegeven vanwege ongeldige gegevens in de breedte-uitdrukking. Controleer uw gegevens op fouten en probeer het opnieuw.

Ik heb een veld of uitdrukking ingevoerd om de breedte van de lijnen op mijn kaart te controleren en ik ontving een foutmelding met het bericht dat bepaalde lijnen ongeldige gegevens hebben.

Mogelijke oorzaak  

Er zit een fout in uw breedte-uitdrukking waardoor Qlik Sense specifieke lijnen niet weer kan geven op de kaart.

Voorgestelde actie  

Het kan zijn dat uw uitdrukking niet-numerieke waarden bevat. Controleer uw gegevens op fouten en probeer het opnieuw.

Foutmelding: Sommige dichtheidspunten kunnen niet worden weergegeven vanwege ongeldige gegevens in de gewichtsuitdrukking. Controleer uw gegevens op fouten en probeer het opnieuw.

Ik heb een veld of uitdrukking ingevoerd om de dichtheid van de punten op mijn kaart te controleren en ik ontving een foutmelding met het bericht dat bepaalde dichtheden ongeldige gegevens hebben.

Mogelijke oorzaak  

Er zit een fout in uw gewichtsuitdrukking waardoor Qlik Sense specifieke dichtheden niet weer kan geven op de kaart.

Voorgestelde actie  

Het kan zijn dat uw uitdrukking niet-numerieke waarden bevat. Controleer uw gegevens op fouten en probeer het opnieuw.

Ik heb een afbeeldingsachtergrondlaag toegevoegd en kan mijn afbeelding niet zien.

Ik heb een afbeeldingsachtergrondlaag toegevoegd aan mijn kaartvisualisatie, maar ik kan de afbeelding niet op de kaart zien.

Mogelijke oorzaak  

Afhankelijk van de projectie van uw kaart en de schaal van de afbeelding, kan de kaart te ver zijn uitgezoomd om de afbeelding te kunnen zien.

Voorgestelde actie  

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Schakel in Kaartinstellingen de optie Automatisch inzoomen in. Voeg een laag toe die locatiegegevens bevat die over hetzelfde gebied als de uw afbeeldingsachtergrondlaag zou worden geplaatst.
  • Schakel in Presentatie de optie Informatie over fouten opsporen tonen. De kaart bevat nu coördinaten voor het middelpunt van het weergegeven gebied.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!