Gå till huvudinnehåll

Lägga till data från en befintlig datakälla

Du kan lägga till data i din app från kopplingar som redan har definierats av dig eller av en administratör. Dessa kan vara en databas, en mapp med datafiler eller en koppling till en extern datakälla, till exempel Salesforce.com.

Anteckning om varning

Lägg inte till en tabell i Datahanteraren om den redan lagts till som en skriptbaserad tabell med samma namn och samma kolumner i Skriptredigeraren.

Du kan ta bort kopplingar från Lägg till data genom att högerklicka på kopplingen och väljaRadera.

Anteckning om varning

Om du tar bort en koppling måste du ta bort alla tabeller från Datahanteraren som använde den kopplingen innan du laddar data.

 1. Öppna appen.
 2. Öppna Datahanteraren och klicka sedan på Lägg till. Du kan även klicka på Lägg till datameny.
 3. Välj en befintlig koppling under Dataanslutningar.

  Vissa kopplingar leder direkt till deras datakällor, där du väljer tabeller och fält att läsa in. Till exempel leder kopplingar till Salesforce.com eller en databas direkt till källan för dataurvalet.

 4. Välj vilken specifik datakälla du vill lägga till data från om anslutningen erbjuder ett val.

  Det varierar beroende på datakällan.

  • Filbaserade datakällor: Välj en fil.
  • Databaser: Ställ in vilken databas som ska användas.
  • Webbfiler: Ange URL för webbfilen.
  • Övriga datakällor: Anges av kopplingen.
 5. Välj de tabeller och fält som ska laddas.

  Välja datafält

 6. Alternativt kan du välja att tillämpa ett datafilter om du vill välja en underordnad uppsättning av de data som finns i de fält du har valt.

  Om din datakälla är en fil ska du välja Filter. Bredvid tabellen som du vill lägga till ett filter för kan du klicka på Lägg till filter. Välj ett fält, välj ett villkor och ange sedan filtreringsvärdet. Mer information finns i Filtrera data från filer.

  Anteckning om information

  Qlik Sense stöder inte filter på datafält från QVD -filer.

  Tänk på följande:

  • Du kan använda flera filter på samma fält.
  • Du kan ta bort filter i vyn Associationer i Datahanteraren eller i Välj data från källa. Ladda data igen genom att klicka på knappen Ladda data för att ändringarna ska träda i kraft.

  För databaser och anslutningsprogram, när du väljer Filtrera data öppnas en textruta för filterdata. För information om kriterier, se Filtrera data från filer.

  Tänk på följande:

  • Filter tillämpas på fältnamn från databasen. Om du byter namn på ett fält i Datahanteraren måste du använda filtret på det ursprungliga fältnamnet från databasen. Till exempel om ett fält heter EMP i databasen och du ändrar namn på det till EMPLOYEE i Datahanteraren, måste du använda filtret EMP = ‘filter_value’ .
  • Du kan radera datafilter i vyn Associationer i Datahanteraren. Ladda data igen genom att klicka på knappen Ladda data för att ändringarna ska träda i kraft. Du måste dela konkatenerade tabeller innan du raderar filter.
  • Filtrering av data är för närvarande inte tillgänglig för alla kopplingar, eller för bifogade filer.
 7. Klicka på Lägg till data när du vill öppna data i vyn Associationer i datahanteraren. Sedan kan du fortsätta lägga till datakällor, omvandla data och associera tabellerna i Datahanterare.

  Dataprofilering aktiveras som standard när du klickar på Lägg till data. Dataprofilering innebär följande:

  • Rekommenderar dataassociationer.
  • Gör en automatisk kvalificering av gemensamma fältnamn mellan tabeller. Lägger till ett unikt prefix baserat på tabellnamn.
  • Mappar fält för datum och tid till autoCalendar.

  Tabellerna associeras inte automatiskt på gemensamma fältnamn. Du kan associera tabeller i vyn Associationer.

  Anteckning om tipsOm du vill ladda data direkt i appen klickar du på More och inaktiverar dataprofilering. Då laddas nyligen valda data från den externa datakällan när du lägger till data. Tabellerna associeras automatiskt på gemensamma fältnamn. Datum- och tidsfälten skapas inte automatiskt.

  Hantera dataassociationer

 8. Klicka på Ladda data när du är klar med att förbereda data. Om allvarliga problem identifieras måste du lösa problemen i Datahanteraren innan du kan ladda data till appen.

  Mer information finns i Felsökning – Ladda data.

Om du vill ladda alla data som du har valt från den externa källan igen använder du ladda-knappen i sidfoten i Datahanteraren. Detta gör att du får alla aktuella data från källan för urvalen du gjort. Att ladda alla data igen kan ta längre tid än att endast ladda nya data. Om de data du laddat tidigare inte har ändrats i datakällan är det inte nödvändigt att ladda alla data igen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!