Gå till huvudinnehåll

Lägga till data från en ny datakälla

Du kan lägga till data i din app från en ny datakälla. När du lägger till data från en ny datakälla skapas en koppling till datakällan under Datakopplingar. Det gör det enklare att lägga till mer data från samma datakälla.

Anteckning om varning

Lägg inte till en tabell i Datahanteraren om den redan lagts till som en skriptbaserad tabell med samma namn och samma kolumner i Skriptredigeraren.

Mer information om tillgängliga datakällor finns i Lägga till data till appen.

Mer information om att koppla till datakällor finns i Koppla till datakällor.

Du kan ta bort kopplingar från Lägg till data genom att högerklicka på kopplingen och väljaRadera.

Anteckning om varning

Om du tar bort en koppling måste du ta bort alla tabeller från Datahanteraren som använde den kopplingen innan du laddar data.

Gör följande:

 1. Öppna en app.
 2. Öppna Datahanteraren och klicka sedan på Lägg till. Du kan även klicka på Lägg till datameny.
 3. Välj en källa under Koppla till ny datakälla.
 4. Ange anslutningsparametrar som krävs för datakällan.

  Exempel:

  • Filbaserade datakällor kräver att du anger en sökväg till filerna och väljer en filtyp.
  • Databaser som Oracle och IBM DB2 kräver databasegenskaper och inloggningsuppgifter.
  • Webbfiler kräver URL till filen.
  • ODBC-kopplingar kräver DSN-inloggningsuppgifter.
 5. Välj de tabeller och fält som ska laddas.

  Välja datafält

 6. Alternativt kan du välja att tillämpa ett datafilter om du vill välja en underordnad uppsättning av de data som finns i de fält du har valt.

  Om din datakälla är en fil ska du välja Filter. Bredvid tabellen som du vill lägga till ett filter för kan du klicka på Lägg till filter. Välj ett fält, välj ett villkor och ange sedan filtreringsvärdet. Mer information finns i Filtrera data från filer.

  Anteckning om information

  Qlik Sense stöder inte filter på datafält från QVD -filer.

  Tänk på följande:

  • Du kan använda flera filter på samma fält.
  • Du kan ta bort filter i vyn Associationer i Datahanteraren eller i Välj data från källa. Ladda data igen genom att klicka på knappen Ladda data för att ändringarna ska träda i kraft.

  För databaser och anslutningsprogram, när du väljer Filtrera data öppnas en textruta för filterdata. För information om kriterier, se Filtrera data från filer.

  Tänk på följande:

  • Filter tillämpas på fältnamn från databasen. Om du byter namn på ett fält i Datahanteraren måste du använda filtret på det ursprungliga fältnamnet från databasen. Till exempel om ett fält heter EMP i databasen och du ändrar namn på det till EMPLOYEE i Datahanteraren, måste du använda filtret EMP = ‘filter_value’ .
  • Du kan radera datafilter i vyn Associationer i Datahanteraren. Ladda data igen genom att klicka på knappen Ladda data för att ändringarna ska träda i kraft. Du måste dela konkatenerade tabeller innan du raderar filter.
  • Filtrering av data är för närvarande inte tillgänglig för alla kopplingar, eller för bifogade filer.
 7. Klicka på Lägg till data när du vill öppna data i vyn Associationer i datahanteraren. Sedan kan du fortsätta lägga till datakällor, omvandla data och associera tabellerna i Datahanterare.

  Dataprofilering aktiveras som standard när du klickar på Lägg till data. Dataprofilering innebär följande:

  • Rekommenderar dataassociationer.
  • Gör en automatisk kvalificering av gemensamma fältnamn mellan tabeller. Lägger till ett unikt prefix baserat på tabellnamn.
  • Mappar fält för datum och tid till autoCalendar.

  Tabellerna associeras inte automatiskt på gemensamma fältnamn. Du kan associera tabeller i vyn Associationer.

  Anteckning om tipsOm du vill ladda data direkt till appen klickar du på More och inaktiverar sedan dataprofilering. Detta laddar även om alla befintliga data från datakällorna när du lägger till data. Tabellerna associeras på gemensamma fältnamn automatiskt. Datum- och tidsfälten skapas inte automatiskt.

  Hantera dataassociationer

 8. Klicka på Ladda data när du är klar med att förbereda data. Om allvarliga problem identifieras måste du lösa problemen i Datahanteraren innan du kan ladda data till appen.

  Mer information finns i Felsökning – Ladda data.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!