Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dimensioner

Dimensioner styr hur data i en visualisering grupperas. Exempel: total försäljning per land eller antal produkter per leverantör. Dimensioner hittar du normalt som ”tårtbitar” i ett cirkeldiagram eller på x-axeln i ett stapeldiagram med vertikala staplar.

Dimensioner skapas från fält i datamodelltabellerna.

Exempel:  

Product Type är ett fält i Product-tabellen som laddas i appen. Värdena i det här fältet är de olika typerna som produkter grupperas i.

Exempelvis kan du skapa ett stapeldiagram för att åskådliggöra kostnaden per typ, genom att lägga till dimensionen Product Type i diagrammet. Om du vill kunna slutföra visualiseringen måste du lägga till ett mått (i det här fallet Cost), som grupperas efter dimensionen Product Type.

Stapeldiagram med dimensionen Product Type och måttet Cost.

Stapeldiagram.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!