Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Dimensies

Dimensies bepalen hoe de gegevens in een visualisatie worden gegroepeerd. Bijvoorbeeld: totale verkoop per land of aantal producten per leverancier. Een dimensie wordt meestal weergegeven als een segment in een cirkeldiagram of op de x-as van een staafdiagram met verticale staven.

Dimensies worden gemaakt op basis van velden in de gegevensmodeltabellen.

Voorbeeld:  

Product Type is een veld in de Product-tabel die in de app wordt geladen. De waarden in dit veld zijn de verschillende typen waarin de producten worden gegroepeerd.

U kunt bijvoorbeeld een staafdiagram maken voor het visualiseren van de kosten van elke categorie, door toevoeging van de dimensie Product Type aan het diagram. Voor het voltooien van de visualisatie, dient u een meting toe te voegen (in dit geval Cost), die is gegroepeerd op basis van de dimensie Product Type.

Staafdiagram met de dimensie Producttype en de meting Kosten.

Staafdiagram.

U kunt ook verschillende soorten masterdimensies maken:

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!