Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning – navigera och interagera med Qlik Sense

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du navigerar och interagerar med Qlik Sense.

Åtkomst nekas när en app öppnas eller skapas

Från Qlik Sense april 2018, sker licenskontroll av användarbaserade licenser (professional och analyzer) när du försöker nå hubben.

Möjlig orsak  

Du har försökt nå hubben utan Professional- eller Analyzer-behörighet. Om du därefter tilldelas åtkomst har den licenskontrollen redan inträffat och du nekas åtkomst.

Föreslagen åtgärd  

Logga ut och logga tillbaka in igen.

Jag kan inte få åtkomst till hubben från värddatorn

Jag försöker få åtkomst till hubben från samma dator som är värd för Qlik Sense-webbplatsen, men jag får ett meddelande om 401.1 Åtkomst nekas från webbläsaren.

Möjlig orsak  

Loopback-säkerhetsinställningar i Windows Server kan förhindra åtkomst med ett fullständigt kvalificerat domännamn (FQDN) från samma dator som är värd för Qlik Sense-webbplatsen.

Föreslagen åtgärd  

Gå till hubben med en localhost-adress: https://localhost/hub.

Jag får åtkomst till hubben men kan inte se några strömmar alls

Möjlig orsak  

Du har ingen behörighetstyp.

Föreslagen åtgärd  

Administratören för Qlik Sense måste ge dig tillgång eller inkludera dig i en behörighetsgrupp.

Se följande ämnen för mer information:

Hantera Qlik Sense-webbplatser: Hantera användaråtkomst

Hantera Qlik Sense-webbplatser: Hantera professionell åtkomst

Hantera Qlik Sense-webbplatser: Hantera analyseraråtkomst

Hantera Qlik Sense-webbplatser: Skapa inloggningsåtkomst

Jag kan inte skapa eller redigera ark och berättelser eller ta ögonblicksbilder

I vissa situationer kan du göra urval och navigera i en app men inte skapa nytt innehåll.

Enhet med liten skärm

Möjlig orsak  

Du använder en enhet med en mycket liten skärm (480 pixlar bred eller mindre).

Föreslagen åtgärd  

Öppna appen från en dator eller en enhet med en större skärm.

Mer information finns i Utforska appar på en liten skärm.

Otillräcklig behörighet

Möjlig orsak  

Du har inte behörighet att skapa innehåll.

Föreslagen åtgärd  

Administratören för Qlik Sense måste ge dig behörighet med säkerhetsregler. Mer information finns i Hantera Qlik Sense-webbplatser: Redigeraren för säkerhetsregler .

Jag får åtkomst till hubben men kan inte se några strömmar alls

Möjlig orsak  

Du har inte tillgång till strömmen.

Föreslagen åtgärd  

Administratören för Qlik Sense måste ge dig tillgång med hjälp av säkerhetsregler. För mer information, Hantera Qlik Sense-webbplatser: Redigeraren för säkerhetsregler .

En inloggningsdialog visas när jag försöker navigera i hubben

Möjlig orsak  

Du använder Windows Server 2012.

Föreslagen åtgärd  

Logga in med hjälp av dialogen. Efter detta kan du söka i hubben.

Felmeddelande: 403 Förbjuden

När jag försöker öppna en app eller navigera i hubben visas felmeddelandet 403 Forbidden (förbjuden).

Möjlig orsak  

 • Det finns för många rotcertifikat på datorn (> ~300), vilket innebär att Qlik Sense-tjänsterna inte får tillstånd att kommunicera.
 • Du försöker få åtkomst till en resurs som du inte har behörighet för, i enlighet med regeluppsättningen i databasen.

Föreslagen åtgärd  

Ta bort alla oanvända rotcertifikat. För mer information, se följande hjälpartiklar för Microsoft:

Felmeddelande: 404 Hittades inte

När jag försöker öppna en app eller navigera i hubben visas felmeddelandet 404 Not Found (filen hittades inte).

Möjlig orsak  

URL:en hänvisar till en resurs som inte finns.

Föreslagen åtgärd  

Stäng den här webbläsaren och öppna Qlik Sense igen.

Felmeddelande: Internt serverfel 500

Felmeddelandet Internal server error 500 (internt serverfel) visas.

Möjlig orsak  

Ett oidentifierat fel har uppstått!

Föreslagen åtgärd  

Kontrollera systemloggfilerna på följande platser:

 • %ProgramData%\Qlik\Sense\Log\Proxy
 • %ProgramData%\Qlik\Sense\Log\Repository

Om felmeddelandet visas flera gånger ska du kontakta en representant för Qlik Sense och tillhandahålla systemloggfilerna.

Felmeddelande: Untrustworthy Proxy SSL-connection/-certificate

När jag försöker öppna en app eller söka igenom hubben visas ett felmeddelandet om att proxy-SSL-anslutningen eller -certifikatet inte är betrott och frågar mig om jag vill göra ett undantag och lita på utfärdaren av certifikatet.

Möjlig orsak  

Webbläsaren känner inte igen rotcertifikatet som betrott eftersom det inte är en känd utfärdare av certifikat som t.ex. Thawte eller VeriSign.

Föreslagen åtgärd  

 • Godkänn att göra ett undantag och lita på certifikatutfärdaren genom att svara Ja på frågan.
 • Kontrollera att du har installerat ett offentlig SSL-certifikat (på servern) eftersom du behöver det här för att kunna använda standardcertifikatet för Qlik Sense.

Mer information finns i Hantera Qlik Sense-webbplatser. Ändra proxycertifikat .

Jag kan inte öppna Qlik Sense Desktop i min webbläsare

Jag kan inte öppna Qlik Sense Desktop när jag skriver följande i webbläsarens adressfält: http://localhost:4848/hub.

Möjlig orsak  

Du använder Microsoft Windows 10 och webbläsaren Edge.

Föreslagen åtgärd  

Använd en annan webbläsare när du använder Microsoft Windows 10.

Jag kan inte ändra ordning på elementen i appöversikten

Jag vill flytta ark eller berättelser i appöversikten men det går inte.

Möjlig orsak  

Du använder musen på en hybridenhet.

Föreslagen åtgärd  

Gör ett av följande:

 • Stäng av stödet för pekenheter genom att trycka på navigeringsknappen (Meny) och slå av Navigering pekskärmsläget.
 • Håll ned musknappen i några sekunder innan du flyttar sidan.
 • Alternativt kan du använda pekskärmen i stället och flytta elementet genom att trycka länge och dra.

Jag kan inte använda Qlik Sense på min iPad eller iPhone

Möjlig orsak  

Ett eller fler av följande kan stoppa dig från att använda Qlik Sense på din iPad eller iPhone:

 • Privat surfning är aktiverad i webbläsaren. Om du surfar i privat läge på en iPad eller en iPhone kan den lokala lagringsplatsen inte användas och därmed kan Qlik Sense inte användas.
 • Cookies är inaktiverade i din webbläsare.
 • Din domän eller ditt IP-nummer är inte betrott.
 • Ditt certifikat är inte betrott.

Föreslagen åtgärd  

Gör ett eller fler av följande för att aktivera Qlik Sense på din iPad eller iPhone:

 • Inaktivera privat surfning i webbläsarinställningarna.
 • Aktivera cookies i webbläsarinställningarna.
 • Lägg till din domän eller ditt IP-nummer i tillåt-listan i Qlik Sense.

  Mer information finns i Hantera Qlik Sense-webbplatser. Skapa en virtuell proxy .

 • Använd ett certifikat som utfärdats och verifierats av en betrodd certifikatutfärdare (CA). För självsignerade certifikat lägger du till rotcertifikatet för din CA till din iPad.

  Mer information finns i Hantera Qlik Sense-webbplatser. Certifikat .

Läsriktningen är felaktig för mitt delade diagram

Läsriktningen i ett delat diagram har ändrats. Exempelvis kanske du delar ett diagram som har läsriktningen höger till vänster men läsriktningen i det delade diagrammet blir vänster till höger.

Möjlig orsak  

Inställningen för läsriktningen har ändrats i appen efter diagrammet delades.

Föreslagen åtgärd  

Kontrollera att korrekt läsriktning har slagits på i inställningarna för applayout i appen som diagrammet delas från. Mer information finns i Aktivera läsriktningen höger till vänster.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!