Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa din första app

Appen utgör kärnan i Qlik Sense. Data läses in i appen och med visualiseringarna i appen kan du utforska dessa data. Du kan även dela din app med kollegor.

Men först måste du skapa och bygga en app.

Skapa en grundläggande app

I det här avsnittet finns en beskrivning av hur du bygger en grundläggande app med hjälp av några exempeldata.

Förbereda data

Alla appar behöver data. Vi har skapat några exempeldata som du kan använda när du följer stegen i det här avsnittet. Du kan självklart använda dina egna data.

Om du vill använda exempeldata utvidgar du avsnittet nedan och kopierar hela tabellen, inklusive kolumnrubrikerna, till en tom Excel-fil på datorn.

Skapa appen och lägga till en visualisering

 1. Starta Qlik Sense.

  Mer information finns i Starta Qlik Sense och Starta Qlik Sense Desktop.

 2. Skapa en tom app.

  Mer information finns här Skapa en app.

 3. Lägg till data i appen genom att dra och släppa din datafil (Excel) till hubben eller till den tomma appen.

  Mer information finns i Lägga till data till appen.

  Om du lägger till data från en enstaka tabell öppnas Ark.

 4. Skapa ett ark.

  Mer information finns här Strukturera en app med hjälp av ark.

 5. Lägg till en visualisering på arket. Du kan till exempel: 

Bygga en mer avancerad app

Om du vill bygga en mer avancerad app finns det ett antal saker du kan göra.

 • Du kan ge din app struktur genom att lägga till fler ark, där varje ark har ett specifikt syfte.

  Mer information finns här Strukturera en app med hjälp av ark.

 • Du kan skapa återanvändbara element så att de blir enkla att återanvända i egna visualiseringar för dig och andra som utvecklar appen.

  Mer information finns här Återanvända resurser med originalobjekt.

 • Du kan skapa bokmärken för viktiga upptäckter samt lägga till textbeskrivningar och miniatyrbilder i appar, ark och berättelser för att hjälpa alla som använder appen att förstå syftet med appen och hur de kan använda den på bästa sätt.

  Mer information finns här Hantera appar.

Upptäcka med appen

Du kan nu börja använda appen för dataupptäckter och analyser.

Mer information om att interagera med visualiseringar finns i Utforska data med visualiseringar.

Dela appen med andra

Om du vill att andra ska använda och utforska appen måste du först publicera den.

Mer information om att publicera appar finns i Publicera.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!