Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hubben

Din administratör ger dig en webbadress så att du kan börja Qlik Sense Enterprise. När du startar Qlik Sense visas hubben först. I hubben hittar du alla appar som du har behörighet att använda. Om hubben har inaktiverats av din administratör kommer du till appöversikten när Qlik Sense startas.

Du hittar dina egna appar under Arbete, och appar som har publicerats i strömmar.

Du kan publicera egna appar från hubben till en ström som du har åtkomst till för publicering för. Du kan också flytta dina publicerade appar mellan strömmar från hubben. Det går även att publicera appar från Qlik Hanteringskonsol.

Qlik Sense Enterprise-hubben med vyn Arbete öppen.

Verktygsfält

Verktygsfältet innehåller navigeringspanelen och andra användbara kommandon.

Verktygsfältet i Qlik Sense Enterprise-hubben.
Verktygsfältsalternativ
Objekt i användargränssnitt Beskrivning
Meny Växla navigeringsmenyn på och av.
Sök Du kan använda sökfunktionen för att lättare hitta en viss app.

Du kan också klicka på Fråga Insight Advisor för att komma åt Insight Advisor Chat och klicka på din användarprofilikon för att komma åt följande objekt:

 • Profil: klicka på ikonen överst på menyn för att se ditt användar-ID och din katalog.

 • Extern enkel inloggning till Qlik Alerting: om din administratör har konfigurerat enkel inloggning till Qlik Alerting klickar du på Klocka-ikonen för att öppna applikationen. Etiketten för den här ikonen kan konfigureras med valfri anpassad text. Mer information finns i Konfigurera enkel inloggning från Qlik Sense Enterprise on Windows till Qlik Alerting (endast på engelska).

 • Klientautentisering: en Qlik Sense-administratör kan tillåta användare att autentisera deras klient mot Qlik Sense. Den här posten är inte aktiverad som standard. Mer information finns i Konfigurera klientautentisering (endast på engelska).

 • Dev Hub: mer information finns i Dev Hub (endast på engelska).

 • Hjälp: omdirigerar till Qlik-hjälpdokumentation för din Qlik Sense-version.

 • Sekretesspolicy: Läs mer om hur Qlik hanterar integriteten i sina produkter.

 • Inloggning.: om du använder Qlik Sense som anonym användare kan du logga in på ditt konto.

  Det här alternativet kommer bara att vara tillgängligt om din administratör tillåter anävndare att använda Qlik Sense-distributionen anonymt. För mer information, se Anonym autentisering (endast på engelska).

 • Utloggning: om du är inloggad på ditt konto använder du det här alternativet för att logga ut.

Användarprofilikon i Qlik Sense Enterprise-hubben för en användare som har loggat in.

Arbetsområde

Använd menyn under verktygsfältet för att organisera din arbetsyta och starta nya analyser.

Arbetsområdet i Qlik Sense Enterprise-hubben.
Alternativ för arbetsområde
Objekt i användargränssnitt Beskrivning
Skapa ny app

Skapa en ny app. Den här knappen är bara tillgänglig om du har behörighet för att skapa appar.

Mer information om att skapa en app finns i Skapa en app.

Sortera stigande

Du kan sortera apparna efter:

 • Namn
 • Ägare
 • Beskrivning
 • Datum för laddning
 • Publicerat
 • Skapad

Sorteringen kan vara fallande eller stigande. Olika filter är tillgängliga beroende på vilket alternativ du har valt på navigeringsmenyn.

Rutnätsvy Tabellvy Listvy Växla mellan rutnätsvyn, tabellvyn och listvyn i hubben. Du väljer själv vad som fungerar bäst för dig.

De tillgängliga alternativen i arbetsområdet beror på vilket alternativ du har valt på navigeringsmenyn.

Personligt

I delavsnittet Personligt på navigeringsmenyn visas alla dina egna objekt, inklusive både publicerade och opublicerade appar.

Delavsnittet Personligt i Qlik Sense Enterprise-hubben.

I delavsnittet Arbete under Personligt visas alla dina opublicerade appar.

Publicerade innehåller länkar till dina appar i de publicerade strömmarna.

I Favoriter listas alla dina favoritappar. Det här utrymmet visas först när du taggar minst en app som favorit och sedan uppdaterar sidan. Om du vill markera en app som favorit håller du muspekaren över appen och klickar på Lägg till i Favoriter Lägg till i favoriter .

Dokument som delats från QlikView finns under QlikView-dokument. När du öppnar ett dokument öppnas dess URL i ett nytt webbläsarfönster. Du hittar inte dokumenten med Qlik Sense-sökning. Du kan behöva uppdatera webbläsarfönstret för att visa nyligen delade dokument.

Mer information om QlikView-dokument finns i: QlikView-dokument i Qlik Sense

Rapporterna som distribuerats från Qlik NPrinting visas under Rapporter. När du öppnar en rapport öppnas den i ett nytt webbläsarfönster eller i programvaran som krävs beroende på filformatet. Du hittar inte rapporterna med Qlik Sense-sökning. Du kan behöva uppdatera webbläsarfönstret för att visa nyligen distribuerade filer.

Mer information om Qlik NPrinting-rapporter finns i Qlik NPrinting-rapporter i Qlik Sense.

Publicering stöds inte i Qlik Sense Desktop, vilket innebär att du enbart ser ditt privata innehåll. Mer information finns i Hubben i Qlik Sense Desktop.

Dataströmmar

De publicerade apparna är organiserade i Strömmar. Mer information finns i Publicera.

Delavsnittet Strömmar i Qlik Sense Enterprise-hubben.

Huvudområde

Qlik Sense Enterprise-hubbens huvudområde.

Huvudområdet visar alla dina objekt beroende på dina urval. Till exempel dina egna appar (under Arbete), appar som du har valt som favoriter (under Favoriter), eller alla appar i den valda strömmen.

Hovra över en app och klicka på Info för att öppna ett kort med appinformation, till exempel publiceringsinformation, beskrivning, plats och ägare. Lägg till en app till Favoriter genom att hålla muspekaren över appen och klicka på Lägg till i Favoriter.

Mer information om Qlik Sense-appen finns i Skapa appar.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!