Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Uttrycksredigeraren

Ett uttryck är en beräkning som genererar ett värde eller en datauppsättning. Det kan vara en kombination av funktioner, fält och matematiska operatorer. Uttryck används för att bearbeta data i appen i syfte att skapa ett resultat som kan ses i en visualisering.

Klicka på Öppna uttrycksredigeraren (Uttryck) i egenskapspanelen när du redigerar en visualisering eller ett ark.

Symbolen Uttryck indikerar ett uttrycksfält, till exempel rubriker, underrubriker, fotnoter, dimensioner och mått.

Klicka på Open Expression-redigeraren i egenskapspanelen för att öppna uttrycksredigeraren

Öppna uttrycksredigeraren i egenskapspanelen

Uttrycksredigeraren

Uttrycksredigeraren

Skriv direkt i uttrycksredigeraren eller använd uttrycksredigeringspanelen för att skapa uttryck.

Du kan ange ett uttryck i uttrycksredigeraren genom att skriva det i uttrycksfältet. När du skriver namnet på en funktion i uttrycket visas en beskrivning med information som hjälper dig att ange funktionen korrekt, inklusive argumentnamn och -kvalificerare.

Se:

Fält

Genom att välja ett fält från en viss tabell och en vanlig aggregeringsfunktion kan du generera vissa vanliga uttryck att infoga i uttrycksredigeraren. Du kan även välja systemfält.

Mer information om aggregeringsfunktioner finns i Grundläggande aggregeringsfunktioner, Räkneaggregeringsfunktioner och Statistiska aggregeringsfunktioner.

Mer information om systemfält finns i Systemfält.

Satser och set-uttryck

Vissa aggregeringsfunktioner kan kräva en Distinct-sats eller en Total-sats. Varje sats du vill infoga i aggregeringsfunktionen markerar du med kryssrutan. Satserna kan användas var för sig.

Använd kryssrutan för set-uttryck om du vill infoga ditt aktuella urval som ett set-uttryck i aggregeringen. Det urval som infogas baseras alltid på standardtillståndet. Om du vill skapa ett uttryck som är baserat på ett parallellt tillstånd ska du använda delavsnittet Set-uttryck istället.

Om du vill veta mer om hur du kan använda set-uttryck kan du gå till Set-modifierare.

Mer information om parallella tillstånd finns i Använda parallella tillstånd för jämförande analys.

Funktioner

Välj en funktion från en viss kategori om du vill infoga den i uttrycksredigeraren. Du kan använda funktioner för att generera komplexare uttryck. Små syntaxmallar visar hur funktionerna används.

Se: Skript- och diagramfunktioner

Set-uttryck

Välj om du vill infoga det aktuella urvalet eller ett bokmärke som ett set-uttryck. Om det är tillgängligt kan du välja vilket parallellt tillstånd du vill basera det aktuella urvalet eller bokmärket på.

Variabler

Välj variabler och infoga dem i dina uttryck. Om dessa är tillgängliga ser du värdet och en definition för varje variabel.

Se: Använda variabler i uttryck

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!