Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Appöversikt

När du öppnar en app från hubben hamnar du i app-översikten. Här kan du se och hantera allt innehåll i appen. Vad som visas i huvudområdet beror på vilken kategori du har valt: ark, bokmärken eller berättelser.

Om hubben har inaktiverats av din administratör kommer du till appöversikten när Qlik Sense startas.

Du hittar innehållet som ingår i den publicerade appen i huvudområdets övre del. Det går inte att lägga till innehåll i basdelen av den publicerade appen. Ditt privata innehåll visas under Mina ark/Mina bokmärken/Mina berättelser. Beroende på din behörighet kan du ha tillåtelse att publicera ditt privata innehåll så att andra som använder appen kan utforska det.

Anteckning om informationPublicering stöds inte i Qlik Sense Desktop, vilket innebär att du enbart ser ditt privata innehåll i hubben när du använder Qlik Sense Desktop.

Appöversikt

Appöversikt.

Navigeringsfältet i

Navigeringsfältet i appöversikten

Navigeringsfältet i appöversikten

I navigeringsfältet kan du:

  • Klicka på Qlik och gå till hubben.
  • Klicka på och utfärda åtgärder utifrån vilken vy du är i. I appöversikten kan du lägga till data, aktivera eller inaktivera pekskärmsläge, få tillgång till hjälp och klicka på Om för att få allmän information och funktioner.
  • Under fliken Förbered kan du ha möjlighet att välja Datahanteraren, Skriptredigeraren, Datamodellvyn, Affärslogik/Logisk modell samt Affärslogik/Vokabulär. De tillgängliga alternativen beror på publicerings- och behörighetsförhållanden.
  • Under fliken Analysera väljer du Ark.
  • Öppna appdetaljerna genom att klicka på appnamnet, om du till exempel vill redigera appnamnet eller ändra appinställningarna.

Knapp för att skapa nytt ark och vyväxlingar

Skapa nytt ark-knapp och visningsalternativ

Knappen för att skapa ett nytt ark och aktivering/inaktivering för visningsalternativ.
Du kan skapa nya ark och växla mellan rutnäts- och listvy.
UI-element Beskrivning
Skapa nytt ark Skapa ett nytt ark.
Rutnätsvy Växla till rutnätsvy.
Listvy Växla till listvy.

Visa ark, bokmärken eller berättelser

Ark, bokmärken och berättelser

Knapparna för att växla mellan ark, bokmärken och berättelser.
Här väljer du om ark, bokmärken eller berättelser ska visas i huvudområdet.
UI-element Beskrivning
Appobjekt Åtkomst till alla ark i appen och möjlighet att skapa ett nytt ark.
Bokmärke Åtkomst till alla bokmärken i appen.
Berättelseläge Åtkomst till alla berättelser i appen och möjlighet att skapa en ny berättelse.

Information om ark

Om du klickar på titeln på ett ark eller en berättelse visas dess information, som publiceringsinformation och beskrivning.

Vyn för arkdetaljer, när den expanderas

Detaljer om arket som visas när du klickar på ikonen bredvid arket.

Privata ark

Du kan flytta om och ändra titeln och beskrivningen på privata ark och berättelser. Du kan även publicera, redigera, kopiera och ta bort dem.

Privata ark

Lista över privata ark

Appinställningar

Om din app inte har publicerats ännu kan du klicka på Inställningar för att öppna Appalternativ. Mer information finns i Styla en app.

Appöversikt när en app inte har publicerats

Appöversikt i en opublicerad app. Inställningsikonen är synlig och det finns inga gemensamma ark.

Tryckgester

Tryckgester som används i appöversikten
Åtgärd Beskrivning
Tryck länge och dra Flytta ett element till en ny plats.
Tryck länge och släpp Öppna en snabbmeny.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!