Gå till huvudinnehåll

Navigeringsfältet

Navigera snabbt och använd verktygen du behöver i navigeringsfältet och verktygsfältet i Qlik Sense.

Navigeringsfältet och verktygsfältet i Qlik Sense

Navigeringsfält och verktygsfält i Qlik Sense Enterprise.

Menyalternativ varierar beroende på:

  • Om du redigerar eller analyserar (visar) diagram i en app.
  • Diagramtyp.
  • Behörigheterna som tilldelats dig av administratören.

Navigeringsfältet i

Navigeringsfält i Qlik Sense Enterprise.

I navigeringsfältet kan du:

  • Klicka på Qlik och gå till hubben.
  • Klicka på och utfärda åtgärder utifrån vilken vy du är i. I arkvyn i en publicerad app kan du till exempel ha möjlighet att hämta ark som PDF, kopiera ark, godkänna ark, avpublicera ark och bädda in ark. Du kan även gå till Appöversikt och aktivera eller inaktivera Touch-skärmläge.
  • Under fliken Förbered kan du välja Datahanteraren, Skriptredigeraren, Datamodellvyn, Affärslogik/Logisk modell samt Affärslogik/Vokabulär.
  • Under fliken Analysera väljer du Ark.
  • Under fliken Berätta väljer du Storytelling.
  • Öppna appdetaljerna genom att klicka på appnamnet, om du till exempel vill redigera appnamnet eller ändra appinställningarna.
  • Klicka i sökrutan och skriv en fråga om du vill använda sökbaserad Insikter-analys. Endast ark.

Global meny för ett ark i Qlik Sense

Global meny för ett ark i Qlik Sense Enterprise.

I verktygsfältet kan du utföra uppgifter för den vy du är i. En del uppgifter som tidigare fanns i andra delar av gränssnittet har flyttats till verktygsfältet. Med Insikter får du åtkomst till Insikter Sök och Analystyper i Insight Advisor.

I arkvyn i redigeringsläge kan du till exempel öppna resurspanelen eller egenskapspanelen, samt skapa och hantera bokmärken och ark. Klipp ut, kopiera och klistra in, som tidigare var placerade längst ned i arket, finns nu i verktygsfältet. I analysläge kan du arbeta med urval, samt skapa och hantera ark och bokmärken.

I storytelling-vyn kan du lägga till bilder, text, former och så vidare.

Verktygsfält på ett ark i redigeringsläge

Verktygsfält på ett ark i redigeringsläge.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!