Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Datahanteraren

Lägg till data från datakällor i Datahanteraren. Sedan förhandsgranskar du dina data och skapar associationer. Utför andra åtgärder, som att lägga till beräknade fält. När du är klar laddar du data.

Klicka på Datahanteraren under fliken Förbered i navigeringsfältet så öppnas Datahanteraren.

Associationer är standardvyn. Du kan även välja vyn Tabeller.

Om du inte har lagt till data i din app uppmanas du istället att göra det innan du kan associera dina data.

I båda vyerna kan du:

Se även: Ladda och hantera data med Datahanteraren

Vyn Associationer

Visa datatabeller presenterade som bubblor. Bubblans storlek motsvarar mängden data i tabellen. Kopplingarna mellan bubblorna motsvarar associationer mellan tabeller. När det finns en association mellan två tabeller väljer du knappen i länken om du vill visa eller redigera associationen.

Klicka på Använd alla eller Använd om du vill använda alla rekommenderade associationer. Klicka på länken mellan bubblorna om du vill visa associationen i panelen för förhandsgranskning av data.

Välj en tabell och klicka på Redigera om du vill redigera tabellen. Välj en tabell och klicka på Visa förhandsgranskning av data om du vill förhandsgranska data.

Vyn Associationer i Datahanteraren

Vyn Associationer i Datahanteraren.

Du kan även associera tabeller automatiskt baserat på rekommendationer från Insikter genom att klicka på Effekter och lägga till fler tabeller till appen.

Se:

Tabellvy

Visa datatabeller presenterade som tabeller.

Välj en tabell och klicka på Redigera om du vill redigera tabellen. Välj en tabell och klicka på Visa förhandsgranskning av data om du vill förhandsgranska data.

Tabellvy i Datahanteraren

Tabellvy i Datahanteraren.

Se: Redigera en tabell

Verktyg i Datahanteraren
UI-element Beskrivning
Redigera Redigera den valda tabellen.
Ladda Ladda om den valda tabellen.
Radera Ta bort den valda tabellen.
Radera filter Radera datafilter.
Mer

Konkatenera den valda tabellen eller visa tabellomvandlingsinformation.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!