Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Uitdrukkingseditor

Een uitdrukking is een berekening die een waarde of gegevensverzameling produceert. Dit kan een combinatie van functies, velden en rekenkundige operatoren zijn. Uitdrukkingen worden gebruikt voor het verwerken van gegevens in de app om een resultaat op te leveren dat kan worden bekeken in een visualisatie.

Klik op Uitdrukkingseditor openen (Uitdrukking) in het eigenschappenvenster als u een visualisatie of werkblad bewerkt.

Het Uitdrukking-symbool geeft een uitdrukkingsveld aan, bijvoorbeeld titels, voetnoten, dimensies en metingen.

Klik op Uitdrukkingseditor openen in het eigenschappenvenster om de uitdrukkingseditor te openen.

Uitdrukkingseditor openen in eigenschappenvenster

Uitdrukkingseditor

Uitdrukkingseditor

Typ direct in de uitdrukkingseditor of gebruik het venster om uitdrukkingen te maken.

In de uitdrukkingseditor voert u de uitdrukking in door deze in het veld Uitdrukking te typen. Als u de naam van een functie in de uitdrukking invoert, wordt knopinfo weergegeven met informatie die u helpt bij het correct invoeren van de functie, inclusief namen en kwalificaties van de argumenten.

Zie:

Velden

Selecteer een veld in een specifieke tabel en een algemene aggregatiefunctie om enkele algemene uitdrukkingen te maken om in te voegen in de uitdrukkingseditor. U kunt ook systeemvelden selecteren.

Zie Basisaggregatiefuncties, Teller-aggregatiefuncties en Statistische aggregatiefuncties voor meer informatie over aggregatiefuncties.

Zie Systeemvelden voor meer informatie over systeemvelden.

Clausules en set-uitdrukkingen

Voor sommige aggregatiefuncties kan een distinct-clausule of een total-clausule nodig zijn. Gebruik het selectievakje voor elke clausule om deze in de aggregatiefunctie in te voegen. Elke clausule kan afzonderlijk worden gebruikt.

Gebruik het selectievakje Set-uitdrukking om de huidige selectie als set-uitdrukking in de aggregatie in te voegen. De huidige selectie die wordt ingevoegd, wordt altijd gebaseerd op de standaard-state. Gebruik de sectie Set-uitdrukkingen om een uitdrukking te maken op basis van een alternatieve state.

Zie Set-modificaties voor meer informatie over het gebruik van deze set-uitdrukkingen.

Zie Alternatieve states gebruiken voor vergelijkende analyse voor meer informatie over alternatieve states.

Functies

Selecteer een functie in een specifieke categorie om deze in de uitdrukkingseditor in te voegen. Met behulp van functies kunt u complexere uitdrukkingen genereren. Aan de hand van een kleine syntaxissjabloon kunt u zien hoe elke functie wordt gebruikt.

Zie: Script- en diagramfuncties

Ingestelde uitdrukkingen

Selecteer of u de huidige selectie of een bladwijzer als set-uitdrukking wilt invoegen. Indien beschikbaar kunt u kiezen op welke alternatieve state de huidige selectie of de bladwijzer moet worden gebaseerd.

Variabelen

Variabelen selecteren en deze invoegen in uw uitdrukkingen. Indien beschikbaar, worden een definitie en de waarde van elke variabele weergegeven.

Zie: Variabelen in uitdrukkingen gebruiken

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!