Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skriptredigeraren

Skapa och kör dataladdningsskript från Skriptredigeraren och skapa kopplingar till datakällor. När du har laddat dina data blir de tillgängliga för analys i appen.

Klicka på Skriptredigeraren under fliken Förbered i navigeringsfältet så öppnas Skriptredigeraren.

Skriptredigeraren

Skriptredigeraren, med huvudavsnittet valt som visar de förvalda SET-satserna.

Skript kan även genereras när du laddar data med Datahanteraren. Om du behöver använda komplexa skriptsatser måste du dock skapa skriptet manuellt i Skriptredigeraren.

Se: Ladda och omvandla data med skript

Skapa kopplingar

Utöka panelen Datakällor för att visa Datakopplingar. Klicka på Skapa ny koppling när du vill lägga till en koppling i ditt skript.

Se: Koppla till datakällor

Skapa och redigera skript

Skriv din skriptkod i skriptredigeraren. Varje rad i skriptet är numrerad. Dessutom är skriptet färgkodat efter syntaxkomponenter.

Skriptredigeringsverktyg
UI-elementBeskrivning
Sök

Sök och ersätt text i skriptet.

Kommentera/ångra kommentarKommentera/ta bort kommentarer.
Gör indragKod för indrag.
Ta bort indragKod för minska indrag.
Hjälp

Aktivera syntaxhjälpläget. I hjälpläget kan du klicka på ett syntaxnyckelord (i blått) i redigeraren och få detaljerad syntaxhjälp.

ÅngraÅngra den senaste ändringen (det är möjligt att ångra flera steg).
Gör omGör om den senaste åtgärden av typen Ångra.

Lägg till ett nytt skriptavsnitt genom att klicka på Skapa ny. Avsnitten exekveras uppifrån och ned.

Felsök skriptet genom att klicka på Felsök.

Se:

Köra skript

Klicka på knappen Ladda data när du vill köra skriptet. En dialog öppnas, där dataladdningsförloppet och genererade meddelanden visas. Du kan även visa utdata genom att klicka på knappen Utdata.

Se: Köra skriptet för att läsa in data

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!