Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Arbeta med uttrycksredigeraren

Du kan använda uttrycksredigeraren för att lägga till eller redigera ett uttryck när du ser symbolen Uttryck i egenskapspanelen medan du redigerar en visualisering. Symbolen Uttryck indikerar ett uttrycksfält. Klicka på Uttryck för att gå till uttrycksredigeraren.

Du kan lägga till uttryck på två sätt. Du kan skapa dem i delavsnitten Fält, Funktioner, Variabler och Set-uttryck genom att göra urval och infoga dem i uttrycksfältet. Du kan redigera de infogade uttrycken och lägga till mer komplexa uttryck genom att skriva direkt i uttrycksfältet. Du kan ångra en åtgärd genom att klicka på knappen Ångra Ångra.

Infoga ett uttryck med Fält

Du kan infoga ett uttryck genom att göra urval i delavsnittet Fält till höger i uttrycksredigeringsdialogen.

 1. Om du bara vill att fälten i en viss tabell i datamodellen ska vara tillgängliga väljer du en tabell i listrutan Filtrera efter tabell.
 2. Välj ett fält från listrutan Fält.
 3. Välj den aggregeringsfunktion som du vill använda. Funktionerna som är tillgängliga är från gruppen med grundläggande aggregeringsfunktioner.
 4. Om du vill infoga det aktuella urvalet som ett set-uttryck i din aggregering använder du kryssrutan Set-uttryck. Det aktuella urvalet baseras alltid på standardtillståndet.
 5. Om du vill infoga en Distinct- eller en Total-sats tillsammans med aggregeringsfunktionen använder du kryssrutorna för varje sats. Satserna kan användas var för sig.
 6. Klicka på Infoga för att infoga fältet och funktionen i uttrycksfältet.

  Anteckning om tipsOm du inte väljer någon aggregeringsfunktion infogas endast fältet i uttrycket. Satser kan bara läggas till om du väljer en aggregeringsfunktion.
 7. Klicka på Verkställ för att stänga dialogen Lägg till uttryck.

  För en dimension eller ett mått kan du fortsätta genom att lägga till deskriptiva data för måttet.

Infoga en funktion med Funktioner

Du kan infoga fler än de grundläggande aggregeringsfunktionerna genom att göra urval i delavsnittet Funktioner till höger i uttrycksredigeringsdialogen.

 1. Om du vill filtrera listan med tillgängliga funktioner väljer du en funktionskategori i listrutan Funktionskategori.
 2. Välj en funktion i listrutan Funktionsnamn.

  Du ser en förhandsgranskning av funktionen.

 3. Klicka på Infoga för att infoga funktionen och den första parentesen i uttrycksfältet.

 4. Skriv resten av uttrycket enligt syntaxen i uttrycksredigeraren.
 5. Klicka på Verkställ för att stänga dialogen Lägg till uttryck.

  För en dimension eller ett mått kan du fortsätta genom att lägga till deskriptiva data för måttet.

Infoga en variabel med Variabler

Du kan infoga en variabel genom att göra urval i delavsnittet Variabler till höger i uttrycksredigeringsdialogen.

 1. Om du vill att systemvariabler ska visas i listan med tillgängliga variabler använder du kryssrutan Visa systemvariabler.
 2. Välj en variabel i listrutan Variabler.

  Om dessa är tillgängliga ser du variabelns Definition och Värde.

 3. Klicka på Infoga för att infoga variabeln i uttrycksfältet.

 4. Klicka på Verkställ för att stänga dialogen Lägg till uttryck.

  För en dimension eller ett mått kan du fortsätta genom att lägga till deskriptiva data för måttet.

Infoga ett set-uttryck med Set-uttryck

Du kan infoga ett set-uttryck genom att göra urval i delavsnittet Set-uttryck till höger i uttrycksredigerardialogen.

 1. Välj att använda Använd aktuella urval eller Använd bokmärke som set-uttryck.

  Du kan endast använda Använd aktuella urval om ett urval har gjorts i appen. Du kan endast använda Använd bokmärke om ett bokmärke finns tillgängligt. Använd listrutan Bokmärke för att välja mellan bokmärken.

 2. Om du har definierat parallella tillstånd kan du ändra det parallella tillstånd som set-uttrycket är baserat på. Välj det parallella tillståndet i listrutan Parallella tillstånd.
 3. Klicka på Infoga för att infoga set-uttrycket i uttrycksfältet.

 4. Klicka på Verkställ för att stänga dialogen Lägg till uttryck.

  För en dimension eller ett mått kan du fortsätta genom att lägga till deskriptiva data för måttet.

Lägga till eller redigera ett uttryck genom att skriva

 1. Skriv uttrycket direkt i uttrycksfältet.

  Fältnamnen du använder i uttrycket kontrolleras, och uttryckets syntax valideras.

  Anteckning om tipsMedan du skriver i uttrycksredigerare valideras uttrycket. Om ett fel uppstår får du tips om vad som inte stämmer. Ytterligare felinformation kan vara tillgänglig om du klickar på ikonen bredvid tipset.

  När du skriver namnet på en funktion i uttrycket visas en beskrivning med information som hjälper dig att ange funktionen korrekt, inklusive argumentnamn och -kvalificerare.

  Anteckning om informationBeskrivningarna för vissa diagramfunktioner visar ALL-kvalificeraren. Du rekommenderas att inte använda ALL-kvalificeraren. Använd i stället set-uttrycket {1}.

  Varje rad i uttrycksredigeraren är numrerad. Standardmarkeringen för syntax används.

 2. Klicka på Verkställ för att stänga dialogen Lägg till uttryck.

  För en dimension eller ett mått kan du fortsätta genom att lägga till deskriptiva data för måttet.

Fyll i automatiskt, utvärdering och färgkodning

När du skriver i uttrycksredigeraren får du en automatiskt ifylld lista över matchande fält, variabler och funktioner att välja bland. Listan minskar i takt med att du fortsätter skriva. Färgkodningen hjälper dig att se var fält, variabler och funktioner används i uttrycket.

Färgkodningen gäller både i listan för automatisk ifyllning och i själva uttrycket.

Om du har använt dollarteckensexpansioner i uttrycket kan du kontrollera att resultatet blir riktigt, genom att kontrollera utvärderingen i förhandsgranskningen med dollarteckensexpansion.

Detaljerad syntaxhjälp

Du kan aktivera hjälpläget genom att klicka på knappen Hjälp Hjälp. När det är aktivt fungerar alla funktioner i uttrycksredigeraren som hyperlänkar. Om du klickar på en funktion öppnas en webbläsarflik med onlinehjälpens delavsnitt med den fullständiga beskrivningen av hur du använder en viss funktion. När du klickar på en funktion lämnar du hjälpläget.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!