Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Set-modifierare

Set-uttryck används för att definiera omfattningen av en beräkning. Den centrala delen av set-uttrycket är set-modifieraren som specificerar ett urval. Det används till att ändra användarens urval eller urvalet i set-identifieraren och resultatet definierar en ny omfattning för beräkningen.

Set-modifieraren består av ett eller flera fältnamn, som vart och ett följs av ett urval som ska göras på just det fältet. Modifieraren omsluts av vinkelparenteser: < >

Exempel:

 • Sum ( {$<Year = {2015}>} Sales )

 • Count ( {1<Country = {Germany}>} distinct OrderID )

 • Sum ( {$<Year = {2015}, Country = {Germany}>} Sales )

Uppsättningar av element

En elementuppsättning kan definieras med följande:

 • En lista med värden

 • En sökning

 • En referens till ett annat fält

 • En uppsättningsfunktion

Om elementuppsättningsdefinitionen utesluts kommer set-modifieraren att rensa alla urval i det här fältet. Exempel:

Sum( {$<Year = >} Sales )

Exempel: Diagramuttryck för set-modifierare som baseras på elementuppsättningar

Värden i listan

Det vanligaste exemplet på en elementuppsättning är en uppsättning som baseras på en lista med fältvärden som omsluts av klammerparenteser. Exempel:

 • {$<Country = {Canada, Germany, Singapore}>}

 • {$<Year = {2015, 2016}>}

De inre klammerparenteserna definierar uppsättningen av element. De individuella värdena separeras med komman.

Citattecken och skiftlägeskänslighet

Om värdena innehåller blanksteg eller specialtecken behöver värdena citeras. Enkla citattecken ger en exakt, skiftlägeskänslig matchning med ett enda fältvärde. Dubbla citattecken innebär en skiftlägesokänslig matchning med ett eller flera fältvärden. Exempel:

 • <Country = {'New Zealand'}>

  Matchar endast New Zealand.

 • <Country = {"New Zealand"}>

  Matchar New Zealand, NEW ZEALAND och new zealand.

Datum måste stå inom citattecken och använda datumformatet från fältet i fråga. Exempel:

 • <ISO_Date = {'2021-12-31'}>

 • <US_Date = {'12/31/2021'}>

 • <UK_Date = {'31/12/2021'}>

Dubbla citattecken kan bytas ut av hakparenteser eller grava accenter.

Sökningar

Uppsättningar av element kan även skapas genom sökningar. Exempel:

 • <Country = {"C*"}>

 • <Ingredient = {"*garlic*"}>

 • <Year = {">2015"}>

 • <Date = {">12/31/2015"}>

Jokertecken kan användas i textsökningar: En asterisk (*) motsvarar ett obegränsat antal tecken och ett frågetecken (?) motsvarar ett enda tecken. Relationsoperatörer kan användas till att definiera numeriska sökningar.

Du bör alltid använda dubbla citattecken för sökningar. Sökningar är inte skiftlägeskänsliga.

Mer information finns här Set-modifierare med sökningar.

Dollarexpansioner

Dollarexpansioner behövs om du vill använda en beräkning i din elementuppsättning. Om du till exempel endast vill titta på det sista möjliga året använder du:

<Year = {$(=Max(Year))}>

Mer information finns här Set-modifierare med dollarteckenexpansioner.

Valda värden i andra fält

Modifierare kan basera sig på de valda värdena i ett annat fält. Exempel:

<OrderDate = DeliveryDate>

Denna modifierare tar de valda värdena från DeliveryDate och applicerar dem som ett val på OrderDate. Om det finns många distinkta värden, fler än några hundra, blir denna åtgärd processorkrävande och bör därför undvikas.

Elementuppsättningsfunktioner

Elementuppsättningen kan även baseras på set-funktionerna P() (möjliga värden) och E() (uteslutna värden).

Om du till exempel vill välja länder där produkten Cap har sålts kan du använda:

<Country = P({1<Product={Cap}>} Country)>

På liknande sätt, om du vill välja ut de länder där produkten Cap inte har sålts, kan du använda:

<Country = E({1<Product={Cap}>} Country)>

Mer information finns här Set-modifierare som använder set-funktioner .

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!