Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edytor wyrażeń

Wyrażenie to obliczenie, którego wynikiem jest wartość lub zestaw danych. Może to być kombinacja funkcji, pól i operatorów matematycznych. Składnia wiersza poleceń aplikacji Qlik Sense i składnia skryptu są opisywane w tzw. notacji Backusa-Naura lub notacji BNF. Wyrażenia służą przetwarzaniu danych w aplikacji w celu osiągnięcia rezultatu widocznego na wizualizacji.

Kliknij Otwórz edytor wyrażeń (Wyrażenie) w panelu właściwości podczas edytowania wizualizacji lub arkusza.

Symbol Wyrażenie wskazuje pole wyrażenia, na przykład tytuły, podtytuły, przypisy, wymiary i miary.

Kliknij Otwórz edytor wyrażeń w panelu właściwości, aby otworzyć edytor wyrażeń

Otwórz Edytor wyrażeń w panelu właściwości

Edytor wyrażeń

Edytor wyrażeń

Wpisz wyrażenie bezpośrednio w edytorze wyrażeń lub użyj panelu edytora wyrażeń, aby zbudować wyrażenia.

W edytorze wyrażeń można wprowadzić wyrażenie, wpisując je do pola wyrażenia. Podczas wpisywania w wyrażeniu nazwy funkcji pojawia się podpowiedź, która zawiera informacje ułatwiające poprawne podanie funkcji, w tym nazwy i kwalifikatory argumentów.

Zob.:

Pola

Wybierz pole z konkretnej tabeli i typowej funkcji agregacji, aby wygenerować niektóre typowe wyrażenia przeznaczone do wprowadzenia do edytora wyrażeń. Możesz również wybrać pola systemowe.

Więcej informacji o funkcjach agregacji zawierają tematy Podstawowe funkcje agregacji, Licznikowe funkcje agregacji i Statystyczne funkcje agregacji.

Więcej informacji o polach systemowych zawiera temat Pola systemowe

Klauzule i wyrażenia set

Niektóre funkcje agregacji mogą wymagać klauzuli distinctlub klauzuli total . Użyj pola wyboru dla każdej klauzuli, aby wstawić ją do funkcji agregacji. Każda klauzula może być używana niezależnie.

Użyj pola wyboru Wyrażenie set, aby wstawić bieżący wybór jako wyrażenie set do agregacji. Wstawiony bieżący wybór będzie zawsze oparty na stanie domyślnym. Jeśli wymagane jest utworzenie wyrażenia opartego na stanie alternatywnym, w zamian należy użyć sekcji Wyrażenia set.

Więcej informacji o wyrażeniach zestawów zawiera temat Modyfikatory zestawów.

Więcej informacji o stanach alternatywnych zawiera temat Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Funkcje

Wybierz funkcję z konkretnej kategorii, aby wstawić ją do edytora wyrażeń. Za pomocą funkcji można również wygenerować bardziej złożone wyrażenia. Niewielki szablon składni przedstawia sposób użycia każdej funkcji.

Zob.: Funkcje skryptów i wykresów

Wyrażenia Set

Wybierz, czy chcesz wstawić bieżący wybór lub zakładkę jako wyrażenie set. Możesz również wybrać stan alternatywny (o ile jest dostępny), na którym będzie oparty bieżący wybór lub zakładka.

zmienne

Wybierz zmienne i wstaw je do swoich wyrażeń. Widoczna jest definicja i wartość każdej zmiennej, jeśli jest dostępna.

Zob.: Korzystanie ze zmiennych w wyrażeniach

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!