Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Connect

CONNECT-satsen används för att ange Qlik Sense-åtkomst till en allmän databas via OLE DB/ODBC-gränssnittet. För ODBC måste datakällan först anges med hjälp av ODBC-administratören.

Anteckning om informationDen här funktionen är inte tillgänglig i Qlik Sense SaaS.
Anteckning om informationSatsen har enbart stöd för mappdatakopplingar i standardläget. Se Behörighetskontroll för filsystem

Syntax:  

ODBC CONNECT TO connect-string

OLEDB CONNECT TO connect-string

CUSTOM CONNECT TO connect-string

LIB CONNECT TO connection

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
connect-string connect-string ::= datasourcename { ; conn-spec-item }

Kopplingssträngen består av namnet på datakällan och om du vill en lista över en eller flera kopplingsspecifikatorer. Om namnet på datakällan innehåller blanktecken eller kopplingsspecifikatorer, måste strängen stå inom citationstecken.

datasourcename måste vara en angiven ODBC-datakälla eller en sträng som anger en OLE DB-leverantör.

conn-spec-item ::=DBQ=database_specifier |DriverID=driver_specifier |UID=userid |PWD=password

Vilka kopplingsspecifikatorer som är möjliga varierar mellan olika databaser. För vissa databaser är ytterligare specifikatorer tillåtna. För OLE DB är vissa kopplingsrelaterade poster obligatoriska.

connection

Namnet på en datakoppling som finns sparad i Skriptredigeraren.

Om ODBC skrivs framför CONNECT används ODBC-gränssnittet. Annars används OLE DB.

Med LIB CONNECT TO kopplar du upp dig till en databas med hjälp av en lagrad datakoppling som har skapats i Skriptredigeraren.

Exempel 1:  

ODBC CONNECT TO 'Sales

DBQ=C:\Program Files\Access\Samples\Sales.mdb';

Datakällan som specificeras genom denna sats används av alla följande Select (SQL)-satser tills en ny CONNECT-sats påträffas.

Exempel 2:  

LIB CONNECT TO 'DataConnection';

Connect32

Den här satsen används likadant som CONNECT-satsen, men den tvingar ett 64-bitarssystem att använda en 32-bitars ODBC/OLE DB-provider. Kan ej användas för anpassade uppkopplingar.

Connect64

Den här satsen används likadant som CONNECT-satsen, men den kräver att en 64-bitars drivrutin används. Kan ej användas för anpassade uppkopplingar.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!