Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Search

Search-satsen används för att inkludera eller utesluta fält i smartsökningen.

Syntax:  

Search Include *fieldlist

Search Exclude *fieldlist

 

Du kan använda flera Search-satser för att förfina urvalet av fält som ska tas med. Avsnitten utvärderas uppifrån och ned.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
*fieldlist En kommaavgränsad lista över fält som ska inkluderas eller uteslutas från sökningar i smartsökningsverktyget. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Exempel:  

Search-exempel
Sats Beskrivning

Search Include *;

Inkludera alla fält i sökningar i smartsökningsverktyget.

Search Exclude [*ID];

Uteslut alla fält som slutar med ID från sökningar i smartsökningsverktyget.

Search Exclude '*ID';

Uteslut alla fält som slutar med ID från sökningar i smartsökningsverktyget.

Search Include ProductID;

Inkludera fältet ProductID i sökningar i smartsökningsverktyget.

Det kombinerade resultatet av dessa tre satser, i den här ordningen, är att alla fält som slutar med ID utom ProductID utesluts från sökningar i smartsökningsverktyget.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!