Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Derive

Derive-satsen används för att generera härledda fält baserat på en fältdefinition som skapats med en Declare-sats. Du kan antingen specifikt ange vilka datafält du vill härleda fält från, eller härleda dem explicit eller implicit baserat på fälttaggar.

Syntax:

Derive [Field[s]] From [Field[s]] field_list Using definition

Derive [Field[s]] From Explicit [Tag[s]] tag_list Using definition

Derive [Field[s]] From Implicit [Tag[s]] Using definition

Argument:

Argument
Argument Beskrivning
definition

Namnet på fältdefinitionen som ska användas för att härleda fält.

Exempel: Calendar

field_list

En kommaavgränsad lista över datafält som de härledda fälten ska genereras från, baserat på fältdefinitionen. Datafälten ska vara fält som du redan har laddat i skriptet.

Exempel: OrderDate, ShippingDate

tag_list

En kommaavgränsad lista över taggar. Härledda fält kommer att genereras för alla datafält med någon av taggarna i listan. Listan över taggar ska omslutas av runda parenteser.

Exempel: ('$date','$timestamp')

Fälttaggar

Exempel:

 • Härleda fält för specifika datafält.

  I det här fallet anger vi OrderDate- och ShippingDate-fälten.

  DERIVE FIELDS FROM FIELDS OrderDate,ShippingDate USING Calendar;
 • Härleda fält för alla fält med en specifik tagg.

  I det här fallet härleder vi fält baserat på Calendar för alla fält med en $date-tagg.

  DERIVE FIELDS FROM EXPLICIT TAGS ('$date') USING Calendar;
 • Härleda fält för alla fält med fältdefinitionstaggen.

  I det här fallet härleder vi fält för alla datafält med samma tagg som Calendar-fältsdefinitionen, vilken i detta fall är $date.

  DERIVE FIELDS FROM IMPLICIT TAG USING Calendar;

Härledda fält (fullständigt exempel)

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!