Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

AutoNumber

Denna sats returnerar ett unikt heltal för varje distinkt utvärderat värde i ett fält som påträffas under skriptexekveringen.

Du kan också använda autonumber - skriptfunktion funktionen i ett LADDA påstående men den ar vissa begränsningar när du vill använda en optimerad laddning. Du kan skapa en optimerad laddning genom att ladda data från en QVD-fil först och sedan använda Autonummer påståendet för att konvertera värden till symbolnycklar.

Syntax:  

AutoNumber *fieldlist [Using namespace] ]

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
*fältlista

En kommaseparerad lista med fält där värdena ska ersättas med ett unikt heltal.

Du kan använda jokertecken ? och * i fältnamnen för att inkludera alla fält med matchande namn. Du kan också använda * för att inkludera alla fält. Du måste citera fältnamn när du använder jokertecken.

namnområde

Användandet av namnområde är valfritt. Du kan använda det här alternativet om du vill skapa ett namnområde, där identiska värden i olika fält delar samma nyckel.

Om du inte använder det här alternativet, har alla fält separat nyckelindex.

Begränsningar:  

Om du har flera LADDA meddelanden i skriptet måste du placera Autonummer-meddelandet efter det sista LADDA meddelandet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!